Tag

gaṇēśa

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali in English ōṁ gaṇēśāya namaḥ | ōṁ vighnarājāya namaḥ | ōṁ vighnahartrē namaḥ | ōṁ gaṇādhipāya namaḥ | ōṁ lambōdarāya namaḥ | ōṁ vakratuṇḍāya namaḥ | ōṁ vikaṭāya namaḥ | ōṁ gaṇanāyakāya namaḥ | ōṁ gajāsyāya namaḥ | 9 ōṁ siddhidātrē namaḥ | ōṁ kharvāya namaḥ | ōṁ mūṣakavāhanāya namaḥ | ōṁ mūṣakāya namaḥ |…

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ gaṇēśvarāya namaḥ | ōṁ gaṇādhyakṣāya namaḥ | ōṁ gaṇatrātrē namaḥ | ōṁ gaṇañjayāya namaḥ | ōṁ gaṇanāthāya namaḥ | ōṁ gaṇakrīḍāya namaḥ | ōṁ gaṇakēliparāyaṇāya namaḥ | ōṁ gaṇaprājñāya namaḥ | ōṁ gaṇadhāmnē namaḥ | 9 ōṁ gaṇapravaṇamānasāya namaḥ | ōṁ gaṇasaukhyapradātrē namaḥ | ōṁ gaṇabhūtayē namaḥ | ōṁ gaṇēṣṭadāya namaḥ…

Sri Ganesha Suktam in English

Sri Ganesha Suktam in English   vi̱dmā hi tvā̎ tuvikū̱rmintu̱vide̎ṣṇaṃ tu̱vīma̍gham | tu̱vi̱mā̱tramavo̎bhiḥ || 2 || na̱ hi tvā̎ śūra de̱vā na martā̎so̱ ditsa̎ntam | bhī̱maṃ na gāṃ vā̱raya̎nte || 3 || eto̱nvindra̱ṃ stavā̱meśā̎na̱ṃ vasva̍: sva̱rājam̎ | na rādha̍sā mardhiṣannaḥ || 4 || pra sto̎ṣa̱dupa̍ gāsiṣa̱cchrava̱tsāma̍ gī̱yamā̎nam | a̱bhirādha̍sājugurat || 5 || ā no̎ bhara̱ dakṣi̍ṇenā̱bhi sa̱vyena̱ pra mṛ̍śa |…

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in English

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in English   śrīviṣṇuruvāca | saṁsāramōhanasyāsya kavacasya prajāpatiḥ | r̥ṣiśchandaśca br̥hatī dēvō lambōdaraḥ svayam || 1 || dharmārthakāmamōkṣēṣu viniyōgaḥ prakīrtitaḥ | sarvēṣāṁ kavacānāṁ ca sārabhūtamidaṁ munē || 2 || ōṁ gaṁ huṁ śrīgaṇēśāya svāhā mē pātu mastakam | dvātriṁśadakṣarō mantrō lalāṭaṁ mē sadā:’vatu || 3 || ōṁ hrīṁ klīṁ śrīṁ gamiti ca santataṁ pātu lōcanam |…

Sankata Nasana Ganesha Stotram in English

Sankata Nasana Ganesha Stotram in English nārada uvāca | praṇamya śirasā dēvaṁ gaurīputraṁ vināyakam | bhaktāvāsaṁ smarēnnityamāyuṣkāmārthasiddhayē || 1 || prathamaṁ vakratuṇḍaṁ ca ēkadantaṁ dvitīyakam | tr̥tīyaṁ kr̥ṣṇapiṅgākṣaṁ gajavaktraṁ caturthakam || 2 || lambōdaraṁ pañcamaṁ ca ṣaṣṭhaṁ vikaṭamēva ca | saptamaṁ vighnarājaṁ ca dhūmravarṇaṁ tathāṣṭamam || 3 || navamaṁ bhālacandraṁ ca daśamaṁ tu vināyakam | ēkādaśaṁ gaṇapatiṁ dvādaśaṁ tu gajānanam…

Sankata Nashana Ganesha Stotram in English

Sankata Nashana Ganesha Stotram in English   namō namastē paramārtharūpa namō namastē:’khilakāraṇāya | namō namastē:’khilakārakāya sarvēndriyāṇāmadhivāsinē:’pi || 1 || namō namō bhūtamayāya tē:’stu namō namō bhūtakr̥tē surēśa | namō namaḥ sarvadhiyāṁ prabōdha namō namō viśvalayōdbhavāya || 2 || namō namō viśvabhr̥tē:’khilēśa namō namaḥ kāraṇa kāraṇāya | namō namō vēdavidāmadr̥śya namō namaḥ sarvavarapradāya || 3 || namō namō vāgavicārabhūta namō namō…

Vakratunda Ganesha Stavaraja in English

Vakratunda Ganesha Stavaraja in English asya gāyatrī mantraḥ | ōṁ tatpuruṣāya vidmahē vakratuṇḍāya dhīmahi | tannō dantiḥ pracōdayāt || ōṅkāramādyaṁ pravadanti santō vācaḥ śrutīnāmapi yaṁ gr̥ṇanti | gajānanaṁ dēvagaṇānatāṅghriṁ bhajē:’hamardhēndukalāvataṁsam || 1 || pādāravindārcana tatparāṇāṁ saṁsāradāvānalabhaṅgadakṣam | nirantaraṁ nirgatadānatōyai- -staṁ naumi vighnēśvaramambudābham || 2 || kr̥tāṅgarāgaṁ navakuṅkumēna mattālijālaṁ madapaṅkamagnam | nivārayantaṁ nijakarṇatālaiḥ kō vismarētputramanaṅgaśatrōḥ || 3 || śambhōrjaṭājūṭanivāsigaṅgā- -jalaṁ samānīya…

Vakratunda Ganesha Kavacham in English

Vakratunda Ganesha Kavacham in English   mauliṁ mahēśaputrō:’vyādbhālaṁ pātu vināyakaḥ | trinētraḥ pātu mē nētrē śūrpakarṇō:’vatu śrutī || 1 || hērambō rakṣatu ghrāṇaṁ mukhaṁ pātu gajānanaḥ | jihvāṁ pātu gaṇēśō mē kaṇṭhaṁ śrīkaṇṭhavallabhaḥ || 2 || skandhau mahābalaḥ pātu vighnahā pātu mē bhujau | karau paraśubhr̥tpātu hr̥dayaṁ skandapūrvajaḥ || 3 || madhyaṁ lambōdaraḥ pātu nābhiṁ sindūrabhūṣitaḥ | jaghanaṁ pārvatīputraḥ sakthinī…

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti in English

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stuti in English   vāmadēvatanūbhavaṁ nijavāmabhāgasamāśritaṁ vallabhāmāśliṣya tanmukhavalguvīkṣaṇadīkṣitam | vātanandana vāñchitārthavidhāyinaṁ sukhadāyinaṁ vāraṇānanamāśrayē vandāruvighnanivāraṇam || 1 || kāraṇaṁ jagatāṁ kalādharadhāriṇaṁ śubhakāriṇaṁ kāyakānti jitāruṇaṁ kr̥tabhaktapāpavidāriṇam | vādivāksahakāriṇaṁ vārāṇasīsañcāriṇaṁ vāraṇānanamāśrayē vandāruvighnanivāraṇam || 2 || mōhasāgaratārakaṁ māyāvikuhanāvārakaṁ mr̥tyubhayaparihārakaṁ ripukr̥tyadōṣanivārakam | pūjakāśāpūrakaṁ puṇyārthasatkr̥tikārakaṁ vāraṇānanamāśrayē vandāruvighnanivāraṇam || 3 || ākhudaityarathāṅgamaruṇamayūkhamarthi sukhārthinaṁ śēkharīkr̥ta candrarēkhamudārasuguṇamadāruṇam | śrīkhaniṁ śritabhaktanirjaraśākhinaṁ lēkhāvanaṁ vāraṇānanamāśrayē vandāruvighnanivāraṇam || 4…

Yogaprada Ganesha Stotram in English

Yogaprada Ganesha Stotram in English kapila uvāca | namastē vighnarājāya bhaktānāṁ vighnahāriṇē | abhaktānāṁ viśēṣēṇa vighnakartrē namō namaḥ || 1 || ākāśāya ca bhūtānāṁ manasē cāmarēṣu tē | buddhyairindriyavargēṣu trividhāya namō namaḥ || 2 || dēhānāṁ bindurūpāya mōharūpāya dēhinām | tayōrabhēdabhāvēṣu bōdhāya tē namō namaḥ || 3 || sāṅkhyāya vai vidēhānāṁ samyōgānāṁ nijātmanē | caturṇāṁ pañca māyaiva sarvatra tē namō…

Manoratha Siddhiprada Ganesha Stotram in English

Manoratha Siddhiprada Ganesha Stotram in English skanda uvāca | namastē yōgarūpāya samprajñānaśarīriṇē | asamprajñānamūrdhnē tē tayōryōgamayāya ca || 1 || vāmāṅgabhrāntirūpā tē siddhiḥ sarvapradā prabhō | bhrāntidhārakarūpā vai buddhistē dakṣiṇāṅgakē || 2 || māyāsiddhistathā dēvō māyikō buddhisañjñitaḥ | tayōryōgē gaṇēśāna tvaṁ sthitō:’si namō:’stu tē || 3 || jagadrūpō gakāraśca ṇakārō brahmavācakaḥ | tayōryōgē hi gaṇapō nāma tubhyaṁ namō namaḥ ||…

Panchashloki Ganesha Puranam in English

Panchashloki Ganesha Puranam in English śrīvighnēśapurāṇasāramuditaṁ vyāsāya dhātrā purā tatkhaṇḍaṁ prathamaṁ mahāgaṇapatēścōpāsanākhyaṁ yathā | saṁhartuṁ tripuraṁ śivēna gaṇapasyādau kr̥taṁ pūjanaṁ kartuṁ sr̥ṣṭimimāṁ stutaḥ sa vidhinā vyāsēna buddhyāptayē || 1 || saṅkaṣṭyāśca vināyakasya ca manōḥ sthānasya tīrthasya vai dūrvāṇāṁ mahimēti bhakticaritaṁ tatpārthivasyārcanam | tēbhyō yairyadabhīpsitaṁ gaṇapatistattatpratuṣṭō dadau tāḥ sarvā na samartha ēva kathituṁ brahmā kutō mānavaḥ || 2 || krīḍākāṇḍamathō vadē…

Sri Ganesha Hrudayam in English

Sri Ganesha Hrudaya  in English śiva uvāca | gaṇēśahr̥dayaṁ vakṣyē sarvasiddhipradāyakam | sādhakāya mahābhāgāḥ śīghrēṇa śāntidaṁ param || 1 || asya śrīgaṇēśahr̥dayastōtramantrasya śambhurr̥ṣiḥ | nānāvidhāni chandāṁsi | śrīmatsvānandēśō gaṇēśō dēvatā | gamiti bījam | jñānātmikā śaktiḥ | nādaḥ kīlakam | śrīgaṇapatiprītyarthamabhīṣṭasiddhyarthaṁ japē viniyōgaḥ | gāṁ gīmiti nyāsaḥ | dhyānam | sindūrābhaṁ trinētraṁ pr̥thutarajaṭharaṁ raktavastrāvr̥taṁ taṁ pāśaṁ caivāṅkuśaṁ vai radanamabhayadaṁ pāṇibhiḥ…

Sri Ganesha Hrudaya Kavacham in English

Sri Ganesha Hrudaya Kavacham in English namastasmai gaṇēśāya sarvavighnavināśinē | kāryārambhēṣu sarvēṣu pūjitō yaḥ surairapi || 1 || pārvatyuvāca | bhagavan dēvadēvēśa lōkānugrahakārakaḥ | idānīṁ śrōtr̥micchāmi kavacaṁ yatprakāśitam || 2 || ēkākṣarasya mantrasya tvayā prītēna cētasā | vadaitadvidhivaddēva yadi tē vallabhāsmyaham || 3 || īśvara uvāca | śr̥ṇu dēvi pravakṣyāmi nākhyēyamapi tē dhruvam | ēkākṣarasya mantrasya kavacaṁ sarvakāmadam || 4…

Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram in English

Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram in English dhyānam | trinētraṁ gajāsyaṁ caturbāhudhāraṁ paraśvādiśastrairyutaṁ bhālacandram | narākāradēhaṁ sadā yōgaśāntaṁ gaṇēśaṁ bhajē sarvavandyaṁ parēśam || 1 || bindurūpō vakratuṇḍō rakṣatu mē hr̥di sthitaḥ | dēhāṁścaturvidhāṁstattvāṁstattvādhāraḥ sanātanaḥ || 2 || dēhamōhayutaṁ hyēkadantaḥ sō:’haṁ svarūpadhr̥k | dēhinaṁ māṁ viśēṣēṇa rakṣatu bhramanāśakaḥ || 3 || mahōdarastathā dēvō nānābōdhān pratāpavān | sadā rakṣatu mē bōdhānandasaṁsthō hyaharniśam…

Sri Ganesha Mantra Prabhava Stuti in English

Sri Ganesha Mantra Prabhava Stuti in English ōmityādau vēdavidō yaṁ pravadanti brahmādyā yaṁ lōkavidhānē praṇamanti | yō:’ntaryāmī prāṇigaṇānāṁ hr̥dayasthaḥ taṁ vighnēśaṁ duḥkhavināśaṁ kalayāmi || 1 || gaṅgāgaurīśaṅkarasantōṣakavr̥ttaṁ gandharvālīgītacaritraṁ supavitram | yō dēvānāmādiranādirjagadīśaḥ taṁ vighnēśaṁ duḥkhavināśaṁ kalayāmi || 2 || gacchētsiddhiṁ yanmanujāpī kāryāṇāṁ gantā pāraṁ saṁsr̥tisindhōryadvēttā | garvagranthēryaḥ kila bhēttā gaṇarājaḥ taṁ vighnēśaṁ duḥkhavināśaṁ kalayāmi || 3 || taṇyētyuccairvarṇajamādau pūjārthaṁ yadyantrāntaḥ…

Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram in English

Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram in English ōmityētadajasya kaṇṭhavivaraṁ bhitvā bahirnirgataṁ cōmityēva samastakarma r̥ṣibhiḥ prārabhyatē mānuṣaiḥ | ōmityēva sadā japanti yatayaḥ svātmaikaniṣṭhāḥ paraṁ cōṁ-kārākr̥tivaktraminduniṭilaṁ vighnēśvaraṁ bhavāyē || 1 || śrīṁ bījaṁ śramaduḥkhajanmamaraṇavyādhyādhibhīnāśakaṁ mr̥tyukrōdhanaśāntibinduvilasadvarṇākr̥ti śrīpradam | svāntasthātmaśarasya lakṣyamajarasvātmāvabōdhapradaṁ śrīśrīnāyakasēvitēbhavadanaprēmāspadaṁ bhāvayē || 2 || hrīṁ bījaṁ hr̥dayatrikōṇavilasanmadhyāsanasthaṁ sadā cākāśānalavāmalōcananiśānāthārdhavarṇātmakam | māyākāryajagatprakāśakamumārūpaṁ svaśaktipradaṁ māyātītapadapradaṁ hr̥di bhajē lōkēśvarārādhitam || 3 || klīṁ…

Sri Ganesha Manasa Puja in English

Sri Ganesha Manasa Puja in English gr̥tsamada uvāca | vighnēśavīryāṇi vicitrakāṇi bandījanairmāgadhakaiḥ smr̥tāni | śrutvā samuttiṣṭha gajānana tvaṁ brāhmē jaganmaṅgalakaṁ kuruṣva || 1 || ēvaṁ mayā prārthita vighnarāja- -ścittēna cōtthāya bahirgaṇēśaḥ | taṁ nirgataṁ vīkṣya namanti dēvāḥ śambhvādayō yōgimukhāstathāham || 2 || śaucādikaṁ tē parikalpayāmi hēramba vai dantaviśuddhimēvam | vastrēṇa samprōkṣya mukhāravindaṁ dēvaṁ sabhāyāṁ vinivēśayāmi || 3 || dvijādisarvairabhivanditaṁ ca…

Sri Ganesha Mahimna Stotram in English

Sri Ganesha Mahimna Stotram in English   anirvācyaṁ rūpaṁ stavananikarō yatra galita- -stathā vakṣyē stōtraṁ prathamapuruṣasyātra mahataḥ | yatō jātaṁ viśvaṁ sthitamapi sadā yatra vilayaḥ sa kīdr̥ggīrvāṇaḥ sunigamanutaḥ śrīgaṇapatiḥ || 1 || gaṇēśaṁ gāṇēśāḥ śivamiti ca śaivāśca vibudhāḥ raviṁ saurā viṣṇuṁ prathamapuruṣaṁ viṣṇubhajakāḥ | vadantyēkaṁ śāktāḥ jagadudayamūlāṁ pariśivāṁ na jānē kiṁ tasmai nama iti paraṁ brahma sakalam || 2 ||…

Sri Ganesha Bhujangam in English

Sri Ganesha Bhujangam in English   raṇatkṣudraghaṇṭāninādābhirāmaṁ calattāṇḍavōddaṇḍavatpadmatālam | lasattundilāṅgōparivyālahāraṁ gaṇādhīśamīśānasūnuṁ tamīḍē || 1 || dhvanidhvaṁsavīṇālayōllāsivaktraṁ sphuracchuṇḍadaṇḍōllasadbījapūram | galaddarpasaugandhyalōlālimālaṁ gaṇādhīśamīśānasūnuṁ tamīḍē || 2 || prakāśajjapāraktaratnaprasūna- -pravālaprabhātāruṇajyōtirēkam | pralambōdaraṁ vakratuṇḍaikadantaṁ gaṇādhīśamīśānasūnuṁ tamīḍē || 3 || vicitrasphuradratnamālākirīṭaṁ kirīṭōllasaccandrarēkhāvibhūṣam | vibhūṣaikabhūṣaṁ bhavadhvaṁsahētuṁ gaṇādhīśamīśānasūnuṁ tamīḍē || 4 || udañcadbhujāvallarīdr̥śyamūlō- -ccaladbhrūlatāvibhramabhrājadakṣam | marutsundarīcāmaraiḥ sēvyamānaṁ gaṇādhīśamīśānasūnuṁ tamīḍē || 5 || sphuranniṣṭhurālōlapiṅgākṣitāraṁ kr̥pākōmalōdāralīlāvatāram | kalābindugaṁ gīyatē yōgivaryai-…

Sri Ganesha Bhujanga Stuti in English

Ganesh Nov 18, 2023

Sri Ganesha Bhujanga Stuti in English   śriyaḥ kāryasiddhērdhiyaḥ satsukhardhēḥ patiṁ sajjanānāṁ gatiṁ dēvatānām | niyantāramantaḥ svayaṁ bhāsamānaṁ bhajē vighnarājaṁ bhavānītanūjam || 1 || gaṇānāmadhīśaṁ guṇānāṁ sadīśaṁ karīndrānanaṁ kr̥ttakandarpamānam | caturbāhuyuktaṁ cidānandasaktaṁ bhajē vighnarājaṁ bhavānītanūjam || 2 || jagatprāṇavīryaṁ janatrāṇaśauryaṁ surābhīṣṭakāryaṁ sadā:’kṣōbhya dhairyam | guṇiślāghyacaryaṁ gaṇādhīśavaryaṁ bhajē vighnarājaṁ bhavānītanūjam || 3 || caladvakratuṇḍaṁ caturbāhudaṇḍaṁ madasrāvigaṇḍaṁ milaccandrakhaṇḍam | kanaddantakāṇḍaṁ munitrāṇaśauṇḍaṁ bhajē…

Sri Ganesha Bahya Puja in English

Ganesh Nov 18, 2023

Sri Ganesha Bahya Puja in English  aila uvāca | bāhyapūjāṁ vada vibhō gr̥tsamadaprakīrtitām | tēna mārgēṇa vighnēśaṁ bhajiṣyasi nirantaram || 1 || gārgya uvāca | ādau ca mānasīṁ pūjāṁ kr̥tvā gr̥tsamadō muniḥ | bāhyāṁ cakāra vidhivattāṁ śr̥ṇuṣva sukhapradām || 2 || hr̥di dhyātvā gaṇēśānaṁ parivārādisamyutam | nāsikārandhramārgēṇa taṁ bāhyāṅgaṁ cakāra ha || 3 || ādau vaidikamantraṁ sa gaṇānāṁ tvēti sampaṭhan…

Ganesha Pratah Smarana Stotram in English

Ganesh Nov 18, 2023

Ganesha Pratah Smarana Stotram in English prātaḥ smarāmi gaṇanāthamanāthabandhuṁ sindūrapūrapariśōbhitagaṇḍayugmam | uddaṇḍavighnaparikhaṇḍanacaṇḍadaṇḍaṁ ākhaṇḍalādisuranāyakabr̥ndavandyam || 1 || prātarnamāmi caturānanavandyamānaṁ icchānukūlamakhilaṁ ca varaṁ dadānam | taṁ tundilaṁ dvirasanādhipa yajñasūtraṁ putraṁ vilāsacaturaṁ śivayōḥ śivāya || 2 || prātarbhajāmyabhayadaṁ khalu bhaktaśōka- -dāvānalaṁ gaṇavibhuṁ varakuñjarāsyam | ajñānakānanavināśanahavyavāhaṁ utsāhavardhanamahaṁ sutamīśvarasya || 3 || ślōkatrayamidaṁ puṇyaṁ sadā sāmrājyadāyakam | prātarutthāya satataṁ yaḥ paṭhētprayataḥ pumān || 4 ||…

Ganesha Pancharatnam in English

Ganesh Nov 18, 2023

Ganesha Pancharatnam in English mudā karāttamōdakaṁ sadā vimuktisādhakaṁ kalādharāvataṁsakaṁ vilāsilōkarakṣakam | anāyakaikanāyakaṁ vināśitēbhadaityakaṁ natāśubhāśunāśakaṁ namāmi taṁ vināyakam || 1 || natētarātibhīkaraṁ navōditārkabhāsvaraṁ namatsurārinirjaraṁ natādhikāpaduddharam | surēśvaraṁ nidhīśvaraṁ gajēśvaraṁ gaṇēśvaraṁ mahēśvaraṁ tamāśrayē parātparaṁ nirantaram || 2 || samastalōkaśaṅkaraṁ nirastadaityakuñjaraṁ darētarōdaraṁ varaṁ varēbhavaktramakṣaram | kr̥pākaraṁ kṣamākaraṁ mudākaraṁ yaśaskaraṁ manaskaraṁ namaskr̥tāṁ namaskarōmi bhāsvaram || 3 || akiñcanārtimārjanaṁ cirantanōktibhājanaṁ purāripūrvanandanaṁ surārigarvacarvaṇam | prapañcanāśabhīṣaṇaṁ dhanañjayādibhūṣaṇaṁ…

Sri Ganesha Namashtakam in English

Ganesh Nov 18, 2023

Sri Ganesha Namashtakam in English śrīviṣṇuruvāca | gaṇēśamēkadantaṁ ca hērambaṁ vighnanāyakam | lambōdaraṁ śūrpakarṇaṁ gajavaktraṁ guhāgrajam || 1 || nāmāṣṭārthaṁ ca putrasya śr̥ṇu mātarharapriyē | stōtrāṇāṁ sārabhūtaṁ ca sarvavighnaharaṁ param || 2 || jñānārthavācakō gaśca ṇaśca nirvāṇavācakaḥ | tayōrīśaṁ paraṁ brahma gaṇēśaṁ praṇamāmyaham || 3 || ēkaśabdaḥ pradhānārthō dantaśca balavācakaḥ | balaṁ pradhānaṁ sarvasmādēkadantaṁ namāmyaham || 4 || dīnārthavācakō hēśca…