Category

Subrahmanya

Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Pooja Vidhanam in English   haridrā gaṇapati pūjā paśyatu || punaḥ saṅkalpam – pūrvokta evaṃ guṇa viśeṣaṇa viśiṣṭāyāṃ śubha tithau vallīdevasenāsameta śrīsubrahmaṇyeśvara prasādena sarvopaśānti pūrvaka dīrghāyurārogya dhana kalatra putra pautrābhi vṛddhyarthaṃ sthiralakṣmī kīrtilābha śatruparājayādi sakalābhīṣṭa siddhyarthaṃ śrī subrahmaṇyeśvara svāmi pūjāṃ kariṣye || dhyānam – ṣaḍvaktraṃ śikhivāhanaṃ trinayanaṃ citrāmbarālaṅkṛtaṃ śaktiṃ vajramasiṃ triśūlamabhayaṃ kheṭaṃ dhanuścakrakam | pāśaṃ kukkuṭamaṅkuśaṃ ca varadaṃ…

Sri Subrahmanya Sahasranamavali in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Sahasranamavali in English   ōṁ acintyaśaktayē namaḥ | ōṁ anaghāya namaḥ | ōṁ akṣōbhyāya namaḥ | ōṁ aparājitāya namaḥ | ōṁ anāthavatsalāya namaḥ | ōṁ amōghāya namaḥ | ōṁ aśōkāya namaḥ | ōṁ ajarāya namaḥ | ōṁ abhayāya namaḥ | ōṁ atyudārāya namaḥ | ōṁ aghaharāya namaḥ | ōṁ agragaṇyāya namaḥ | ōṁ adrijāsutāya namaḥ | ōṁ anantamahimnē…

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram r̥ṣaya ūcuḥ | sarvaśāstrārthatattvajña sarvalōkōpakāraka | vayaṁ cātithayaḥ prāptā ātithēyō:’si suvrata || 1 || jñānadānēna saṁsārasāgarāttārayasva naḥ | kalau kaluṣacittā yē narāḥ pāparatāḥ sadā || 2 || kēna stōtrēṇa mucyantē sarvapātakabandhanāt | iṣṭasiddhikaraṁ puṇyaṁ duḥkhadāridryanāśanam || 3 || sarvarōgaharaṁ stōtraṁ sūta nō vaktumarhasi | śrīsūta uvāca | śr̥ṇudhvaṁ r̥ṣayaḥ sarvē naimiśāraṇyavāsinaḥ || 4 || tattvajñānatapōniṣṭhāḥ sarvaśāstraviśāradāḥ…

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Sahasranama Stotram in English   dhyānam | vandē guruṁ gaṇapatiṁ skandamādityamambikām | durgāṁ sarasvatīṁ lakṣmīṁ sarvakāryārthasiddhayē || mahāsēnāya vidmahē ṣaḍānanāya dhīmahi | tannaḥ skandaḥ pracōdayāt || – nakārādināmāni – 50 – [pratināma mūlaṁ – ōṁ naṁ sauṁ īṁ naṁ laṁ śrīṁ śaravaṇabhava haṁ sadyōjāta hāṁ hr̥daya brahma sr̥ṣṭikāraṇa subrahmaṇya || ] (mūlaṁ) śivanāthāya namaḥ | nirlēpāya | nirmamāya…

Sri Subrahmanya Trishati Namavali in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Trishati Namavali in English   ōṁ śrīṁ sauṁ śaravaṇabhavāya namaḥ | ōṁ śaraccandrāyutaprabhāya namaḥ | ōṁ śaśāṅkaśēkharasutāya namaḥ | ōṁ śacīmāṅgalyarakṣakāya namaḥ | ōṁ śatāyuṣyapradātrē namaḥ | ōṁ śatakōṭiraviprabhāya namaḥ | ōṁ śacīvallabhasuprītāya namaḥ | ōṁ śacīnāyakapūjitāya namaḥ | ōṁ śacīnāthacaturvaktradēvadaityābhivanditāya namaḥ | ōṁ śacīśārtiharāya namaḥ | 10 | ōṁ śambhavē namaḥ | ōṁ śambhūpadēśakāya namaḥ | ōṁ…

Sri Subrahmanya Trishati Stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Trishati Stotram in English   śrīṁ sauṁ śaravaṇabhavaḥ śaraccandrāyutaprabhaḥ | śaśāṅkaśēkharasutaḥ śacīmāṅgalyarakṣakaḥ || 1 || śatāyuṣyapradātā ca śatakōṭiraviprabhaḥ | śacīvallabhasuprītaḥ śacīnāyakapūjitaḥ || 2 || śacīnāthacaturvaktradēvadaityābhivanditaḥ | śacīśārtiharaścaiva śambhuḥ śambhūpadēśakaḥ || 3 || śaṅkaraḥ śaṅkaraprītaḥ śamyākakusumapriyaḥ | śaṅkukarṇamahākarṇapramukhādyabhivanditaḥ || 4 || śacīnāthasutāprāṇanāyakaḥ śaktipāṇimān | śaṅkhapāṇipriyaḥ śaṅkhōpamaṣaḍgalasuprabhaḥ || 5 || śaṅkhaghōṣapriyaḥ śaṅkhacakraśūlādikāyudhaḥ | śaṅkhadhārābhiṣēkādipriyaḥ śaṅkaravallabhaḥ || 6 || śabdabrahmamayaścaiva śabdamūlāntarātmakaḥ…

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali in English   dhyānam | śyāmāṁ paṅkajadhāriṇīṁ maṇilasattāṭaṅkakarṇōjjvalāṁ dakṣē lambakarāṁ kirīṭamakuṭāṁ tuṅgastanōrkañcukām | anyōnyakṣaṇasamyutāṁ śaravaṇōdbhūtasya savyē sthitāṁ guñjāmālyadharāṁ pravālavasanāṁ vallīśvarīṁ bhāvayē || ōṁ mahāvallyai namaḥ | ōṁ śyāmatanavē namaḥ | ōṁ sarvābharaṇabhūṣitāyai namaḥ | ōṁ pītāmbaradharāyai namaḥ | ōṁ divyāmbujadhāriṇyai namaḥ | ōṁ divyagandhānuliptāyai namaḥ | ōṁ brāhmyai namaḥ | ōṁ karālyai namaḥ | ōṁ ujjvalanētrāyai…

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Valli Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ mahāvallyai namaḥ | ōṁ śyāmatanavē namaḥ | ōṁ sarvābharaṇabhūṣitāyai namaḥ | ōṁ pītāmbaryai namaḥ | ōṁ śaśisutāyai namaḥ | ōṁ divyāyai namaḥ | ōṁ ambujadhāriṇyai namaḥ | ōṁ puruṣākr̥tyai namaḥ | ōṁ brahmyai namaḥ | 9 ōṁ nalinyai namaḥ | ōṁ jvālanētrikāyai namaḥ | ōṁ lambāyai namaḥ | ōṁ pralambāyai namaḥ |…

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali in English   dhyānam | pītāmutpaladhāriṇīṁ śacisutāṁ pītāmbarālaṅkr̥tāṁ vāmē lambakarāṁ mahēndratanayāṁ mandāramālādharām | dēvairarcitapādapadmayugalāṁ skandasya vāmē sthitāṁ sēnāṁ divyavibhūṣitāṁ trinayanāṁ dēvīṁ tribhaṅgīṁ bhajē || ōṁ dēvasēnāyai namaḥ | ōṁ pītāmbarāyai namaḥ | ōṁ utpaladhāriṇyai namaḥ | ōṁ jvālinyai namaḥ | ōṁ jvalanarūpāyai namaḥ | ōṁ jvalannētrāyai namaḥ | ōṁ jvalatkēśāyai namaḥ | ōṁ mahāvīryāyai namaḥ |…

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ pītāmbaryai namaḥ | ōṁ dēvasēnāyai namaḥ | ōṁ divyāyai namaḥ | ōṁ utpaladhāriṇyai namaḥ | ōṁ aṇimāyai namaḥ | ōṁ mahādēvyai namaḥ | ōṁ karālinyai namaḥ | ōṁ jvālanētriṇyai namaḥ | ōṁ mahālakṣmyai namaḥ | 9 ōṁ vārāhyai namaḥ | ōṁ brahmavidyāyai namaḥ | ōṁ sarasvatyai namaḥ | ōṁ uṣāyai namaḥ |…

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ skandāya namaḥ | ōṁ guhāya namaḥ | ōṁ ṣaṇmukhāya namaḥ | ōṁ phālanētrasutāya namaḥ | ōṁ prabhavē namaḥ | ōṁ piṅgalāya namaḥ | ōṁ kr̥ttikāsūnavē namaḥ | ōṁ śikhivāhāya namaḥ | ōṁ dviṣaḍbhujāya namaḥ | 9 ōṁ dviṣaṇṇētrāya namaḥ | ōṁ śaktidharāya namaḥ | ōṁ piśitāśaprabhañjanāya namaḥ | ōṁ tārakāsurasaṁhariṇē namaḥ |…

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Ashtottara Shatanama Stotram in English   skandō guhaḥ ṣaṇmukhaśca phālanētrasutaḥ prabhuḥ | piṅgalaḥ kr̥ttikāsūnuḥ śikhivāhō dviṣaḍbhujaḥ || 1 || dviṣaṇṇētraḥ śaktidharaḥ piśitāśaprabhañjanaḥ | tārakāsurasaṁhārī rakṣōbalavimardanaḥ || 2 || mattaḥ pramattōnmattaśca surasainyasurakṣakaḥ | dēvasēnāpatiḥ prājñaḥ kr̥pālurbhaktavatsalaḥ || 3 || umāsutaḥ śaktidharaḥ kumāraḥ krauñcadāraṇaḥ | sēnānīragnijanmā ca viśākhaḥ śaṅkarātmajaḥ || 4 || śivasvāmī gaṇasvāmī sarvasvāmī sanātanaḥ | anantaśaktirakṣōbhyaḥ pārvatīpriyanandanaḥ ||…

Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali in English \ ōṁ śaraṇyāya namaḥ | ōṁ śarvatanayāya namaḥ | ōṁ śarvāṇīpriyanandanāya namaḥ | ōṁ śarakānanasambhūtāya namaḥ | ōṁ śarvarīśamukhāya namaḥ | ōṁ śamāya namaḥ | ōṁ śaṅkarāya namaḥ | ōṁ śaraṇatrātrē namaḥ | ōṁ śaśāṅkamukuṭōjjvalāya namaḥ | 9 ōṁ śarmadāya namaḥ | ōṁ śaṅkhakaṇṭhāya namaḥ | ōṁ śarakārmukahētibhr̥tē namaḥ | ōṁ śaktidhāriṇē namaḥ |…

Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanama Stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Surahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanama Stotram in English   śaraṇyaḥ śarvatanayaḥ śarvāṇīpriyanandanaḥ | śarakānanasambhūtaḥ śarvarīśamukhaḥ śamaḥ || 1 || śaṅkaraḥ śaraṇatrātā śaśāṅkamukuṭōjjvalaḥ | śarmadaḥ śaṅkhakaṇṭhaśca śarakārmukahētibhr̥t || 2 || śaktidhārī śaktikaraḥ śatakōṭyarkapāṭalaḥ | śamadaḥ śatarudrasthaḥ śatamanmathavigrahaḥ || 3 || raṇāgraṇī rakṣaṇakr̥drakṣōbalavimardanaḥ | rahasyajñō ratikarō raktacandanalēpanaḥ || 4 || ratnadhārī ratnabhūṣō ratnakuṇḍalamaṇḍitaḥ | raktāmbarō ramyamukhō ravicandrāgnilōcanaḥ || 5 || ramākalatrajāmātā rahasyō raghupūjitaḥ…

Sri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara in English   śrī subrahmaṇyēśvara gōtrapravara – catussāgara paryantaṁ gōbrāhmaṇēbhyaḥ śubhaṁ bhavatu | nirguṇa nirañjana nirvikalpa paraśiva gōtrasya | paraśiva śarmaṇō naptrē | sadāśiva śarmaṇaḥ pautrāya | viśvēśvara śarmaṇaḥ putrāya | akhilāṇḍakōṭibrahmāṇḍanāyakāya | tribhuvanādhīśvarāya | tattvātītāya | ārtatrāṇaparāyaṇāya | śrīsubrahmaṇyēśvarāya varāya || śrī vallīdēvi gōtrapravara – catussāgara paryantaṁ gōbrāhmaṇēbhyaḥ śubhaṁ bhavatu | kāśyapa āvatsāra…

Sri Swaminatha Panchakam in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Swaminatha Panchakam in English   hē svāmināthārtabandhō | bhasmaliptāṅga gāṅgēya kāruṇyasindhō || rudrākṣadhārinnamastē raudrarōgaṁ hara tvaṁ purārērgurōrmē | rākēnduvaktraṁ bhavantaṁ mārarūpaṁ kumāraṁ bhajē kāmapūram || 1 || māṁ pāhi rōgādaghōrāt maṅgalāpāṅgapātēna bhaṅgātsvarāṇām | kālācca duṣpākakūlāt kālakālasyasūnuṁ bhajē krāntasānum || 2 || brahmādayō yasya śiṣyāḥ brahmaputrā girau yasya sōpānabhūtāḥ | sainyaṁ surāścāpi sarvē sāmavēdādigēyaṁ bhajē kārtikēyam || 3 || kāṣāya…

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) in English   mārkaṇḍēya uvāca | āgnēyaścaiva skandaśca dīptakīrtiranāmayaḥ | mayūrakēturdharmātmā bhūtēśō mahiṣārdanaḥ || 1 || kāmajitkāmadaḥ kāntaḥ satyavāgbhuvanēśvaraḥ | śiśuḥ śīghraḥ śuciścaṇḍō dīptavarṇaḥ śubhānanaḥ || 2 || amōghastvanaghō raudraḥ priyaścandrānanastathā | dīptaśaktiḥ praśāntātmā bhadrakukkuṭamōhanaḥ || 3 || ṣaṣṭhīpriyaśca dharmātmā pavitrō mātr̥vatsalaḥ | kanyābhartā vibhaktaśca svāhēyō rēvatīsutaḥ || 4 || prabhurnētā viśākhaśca naigamēyaḥ suduścaraḥ | suvratō…

Sri Skanda Stavam in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Skanda Stavam in English   vāmadēva uvāca | ōṁ namaḥ praṇavārthāya praṇavārthavidhāyinē | praṇavākṣarabījāya praṇavāya namō namaḥ || 1 || vēdāntārthasvarūpāya vēdāntārthavidhāyinē | vēdāntārthavidē nityaṁ viditāya namō namaḥ || 2 || namō guhāya bhūtānāṁ guhāsu nihitāya ca | guhyāya guhyarūpāya guhyāgamavidē namaḥ || 3 || aṇōraṇīyasē tubhyaṁ mahatō:’pi mahīyasē | namaḥ parāvarajñāya paramātmasvarūpiṇē || 4 || skandāya skandarūpāya mihirāruṇatējasē…

Sri Skanda Shatkam in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Skanda Shatkam in English   ṣaṇmukhaṁ pārvatīputraṁ krauñcaśailavimardanam | dēvasēnāpatiṁ dēvaṁ skandaṁ vandē śivātmajam || 1 || tārakāsurahantāraṁ mayūrāsanasaṁsthitam | śaktipāṇiṁ ca dēvēśaṁ skandaṁ vandē śivātmajam || 2 || viśvēśvarapriyaṁ dēvaṁ viśvēśvaratanūdbhavam | kāmukaṁ kāmadaṁ kāntaṁ skandaṁ vandē śivātmajam || 3 || kumāraṁ muniśārdūlamānasānandagōcaram | vallīkāntaṁ jagadyōniṁ skandaṁ vandē śivātmajam || 4 || pralayasthitikartāraṁ ādikartāramīśvaram | bhaktapriyaṁ madōnmattaṁ skandaṁ…

Skanda Veda Pada Stava in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Skanda Veda Pada Stava in English   yō dēvānāṁ purō ditsurarthibhyō varamīpsitam | agrē sthitaḥ sa vighnēśō mamāntarhr̥dayē sthitaḥ || 1 || mahaḥ purā vai budhasaindhavaśrī- -śarāṭavīmadhyagataṁ hr̥dantaḥ | śrīkaṇṭhaphālēkṣaṇajātamīḍē tatpuṣkarasyāyatanāddhi jātam || 2 || mahō guhākhyaṁ nigamāntapaṅkti mr̥gyāṅghripaṅkēruhayugmamīḍē | sāmbō vr̥ṣasthaḥ sutadarśanōtkō yatparyapaśyatsarirasya madhyē || 3 || tvāmēva dēvaṁ śivaphālanētra- -mahōvivartaṁ paramātmarūpam | tiṣṭhan vrajan jāgradahaṁ śayānaḥ prāṇēna vācā…

Skanda lahari in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Skanda lahari in English   śriyai bhūyāḥ śrīmaccharavaṇabhava tvaṁ śivasutaḥ priyaprāptyai bhūyāḥ pratanagajavaktrasya sahaja | tvayi prēmōdrēkātprakaṭavacasā stōtumanasā mayā:’:’rabdhaṁ stōtuṁ tadidamanumanyasva bhagavan || 1 || nirābādhaṁ rājaccharaduditarākāhimakara prarūḍhajyōtsnābhāsmitavadanaṣaṭkastriṇayanaḥ | puraḥ prādurbhūya sphuratu karuṇāpūrṇahr̥dayaḥ karōtu svāsthyaṁ vai kamaladalabindūpamahr̥di || 2 || na lōkē:’nyaṁ dēvaṁ natajanakr̥tapratyayavidhiṁ vilōkē bhītānāṁ nikhilabhayabhītaikaśaraṇam | kalau kālē:’pyantarharasi timiraṁ bhāskara iva pralubdhānāṁ bhōgēṣvapi nikhilabhōgānvitarasi || 3 || śiva…

Sri Skanda Dandakam in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Skanda Dandakam in English   ayi jaya jayāmbhōjinījāniḍimbhōdayōdyat kusumbhōllasatphulla dambhōpamardapravīṇa prabhādhōraṇīpūritāśāvakāśa, varānandasāndraprakāśa, sahaivōttaraṅgībhavatsauhr̥dāvēśamīśāna pañcānanī pārvatīvaktrasañcumbyamānānanāmbhōjaṣaṭka, dviṣatkāyaraktaugharajyatpr̥ṣatka, svakīya prabhu dvādaśātma draḍhīyastamaprēma dhāmāyita dvādaśāmbhōja vr̥ndiṣṭha baṁhiṣṭha saundarya dhuryēkṣaṇa, sādhusaṁrakṣaṇa, nijacaraṇa vandanāsakta sadvr̥nda bhūyastarānanda dāyisphuranmandahāsadyutisyanda dūrīkr̥tāmandakunda prasūnaprabhā kandalīsundaratvābhimāna, samastāmarastōma saṁstūyamāna, jagatyāhitātyāhitādityapatyāhita prauḍha vakṣaḥsthalōdgacchadāsracchaṭā dhūmala cchāya śaktisphuratpāṇi pāthōruha, bhaktamandāra pr̥thvīruha, vihitaparirambha vallīvapurvallarī mēlanōllāsitōrastaṭa śrīnirastā cirajyōtirāśliṣṭa sandhyāmbudānōpamāḍambara, taptajāmbūnada bhrājamānāmbara, piñchabhāra prabhāmaṇḍalī piṇḍitākhaṇḍalēṣvāsanākhaṇḍarōciḥ śikhaṇḍiprakāṇḍōparidyōtamāna, padaśrīhr̥ta…

Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram in English asya śrīsubrahmaṇyahr̥dayastōtramahāmantrasya, agastyō bhagavān r̥ṣiḥ, anuṣṭupchandaḥ, śrīsubrahmaṇyō dēvatā, sauṁ bījaṁ, svāhā śaktiḥ, śrīṁ kīlakaṁ, śrīsubrahmaṇya prasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ || karanyāsaḥ – subrahmaṇyāya aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ | ṣaṇmukhāya tarjanībhyāṁ namaḥ | śaktidharāya madhyamābhyāṁ namaḥ | ṣaṭkōṇasaṁsthitāya anāmikābhyāṁ namaḥ | sarvatōmukhāya kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ | tārakāntakāya karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ || hr̥dayādi nyāsaḥ – subrahmaṇyāya hr̥dayāya namaḥ | ṣaṇmukhāya śirasē…

Sri Subrahmanya stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya stotram in English   ādityaviṣṇuvighnēśarudrabrahmamarudgaṇāḥ | lōkapālāḥ sarvadēvāḥ carācaramidaṁ jagat || 1 || sarvaṁ tvamēva brahmaiva ajamakṣaramadvayam | apramēyaṁ mahāśāntaṁ acalaṁ nirvikārakam || 2 || nirālambaṁ nirābhāsaṁ sattāmātramagōcaram | ēvaṁ tvāṁ mēdhayā buddhyā sadā paśyanti sūrayaḥ || 3 || ēvamajñānagāḍhāndhatamōpahatacētasaḥ | na paśyanti tathā mūḍhāḥ sadā durgati hētavē || 4 || viṣṇvādīni svarūpāṇi līlālōkaviḍambanam | kartumudyamya rūpāṇi vividhāni…

Sri Subrahmanya Shodasa nama stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Shodasa nama stotram in English asya śrī subrahmaṇya ṣōḍaśanāmastōtra mahāmantrasya agastyō bhagavānr̥ṣiḥ anuṣṭupchandaḥ subrahmaṇyō dēvatā mamēṣṭa siddhyarthē japē viniyōgaḥ | dhyānam | ṣaḍvaktraṁ śikhivāhanaṁ trinayanaṁ citrāmbarālaṅkr̥taṁ śaktiṁ vajramasiṁ triśūlamabhayaṁ khēṭaṁ dhanuścakrakam | pāśaṁ kukkuṭamaṅkuśaṁ ca varadaṁ hastairdadhānaṁ sadā dhyāyēdīpsitasiddhidaṁ śivasutaṁ skandaṁ surārādhitam || prathamō jñānaśaktyātmā dvitīyaḥ skanda ēva ca | agnigarbhastr̥tīyastu bāhulēyaścaturthakaḥ || 1 || gāṅgēyaḥ pañcamaḥ prōktaḥ…