Category

Ganesha Stotras

Sankatahara Chaturthi Puja Vidhanam in English

Sankatahara Chaturthi Puja Vidhanam in English saṅkalpaṁ – mama upātta ………. samētasya, mama sarvasaṅkaṭanivr̥ttidvārā sakalakāryasiddhyarthaṁ ___ māsē kr̥ṣṇacaturthyāṁ śubhatithau śrīgaṇēśa dēvatā prītyarthaṁ yathā śakti saṅkaṭaharacaturthī pujāṁ kariṣyē |tadaṅga kalaśa pūjāṁ ca kariṣyē | śrī mahāgaṇapati pūjāṁ ca kariṣyē | || saṅkaṭaharacaturthī pūjā prārambhaḥ || dhyānam – ēkadantaṁ mahākāyaṁ taptakāñcanasannibham | lambōdaraṁ viśālākṣaṁ vandē:’haṁ gaṇanāyakam || ākhupr̥ṣṭhasamāsīnaṁ cāmarairvījitaṁ gaṇaiḥ | śēṣayajñōpavītaṁ…

Sri Maha Ganapathi Shodashopachara puja in English

Sri Maha Ganapathi Shodashopachara puja in English dhyānam – dhyāyedgajānanaṃ devaṃ taptakāñcana sannibham | caturbhujaṃ mahākāyaṃ sarvābharaṇabhūṣitam || oṃ śrī mahāgaṇādhipataye namaḥ dhyāyāmi | āvāhanam – atrāgaccha jagadvandya surarājārciteśvara | anāthanātha sarvajña gaurīgarbhasamudbhava || oṃ śrī mahāgaṇādhipataye namaḥ āvahayāmi | āsanam – mauktikaiḥ puṣparāgaiśca nānāratnairvirājitam | ratnasiṃhāsanaṃ cāru prītyarthaṃ pratigṛhyatām || oṃ śrī mahāgaṇādhipataye namaḥ āsanaṃ samarpayāmi | pādyam –…

Sri Maha Ganapathi Chaturavrutti Tarpanam in English

Sri Maha Ganapathi Chaturavrutti Tarpanam in English saṅkalpaṁ – mama śrīmahāgaṇapati prasāda siddhyarthē sarvavighna nivāraṇārthaṁ caturāvr̥tti tarpaṇaṁ kariṣyē | sūryābhyarthanā – brahmāṇḍōdaratīrthāni karaiḥ spr̥ṣṭāni tē ravē | tēna satyēna mē dēva tīrthaṁ dēhi divākara || gaṅgā prārthanā – āvāhayāmi tvāṁ dēvi tarpaṇāyēha sundari | ēhi gaṅgē namastubhyaṁ sarvatīrthasamanvitē || hvāṁ hvīṁ hvūṁ hvaiṁ hvauṁ hvaḥ | krōṁ ityaṅkuśa mudrayā gaṅgādi…

Sri Haridra Ganapati Puja in English

Sri Haridra Ganapati Puja in English asmin haridrābimbe śrīmahāgaṇapatiṃ āvāhayāmi sthāpayāmi pūjayāmi .. prāṇapratiṣṭhā – oṃ asu̍nīte̱ puna̍ra̱smāsu̱ cakṣu̱: puna̍: prā̱ṇami̱ha no̎ dhehi̱ bhoga̎m . jyokpa̍śyema̱ sūrya̍mu̱ccara̎nta̱ manu̍mate mṛ̱ḍayā̎ naḥ sva̱sti .. a̱mṛta̱ṃ vai prā̱ṇā a̱mṛta̱māpa̍: prā̱ṇāne̱va ya̍thāsthā̱namupa̍hvayate .. śrī mahāgaṇapataye namaḥ . sthiro bhava varado bhava . sumukho bhava suprasanno bhava . sthirāsanaṃ kuru . dhyānam – haridrābhaṃ caturbāhuṃ…

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali in English

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali in English ōṁ gaṇēśvarāya namaḥ | ōṁ gaṇakrīḍāya namaḥ | ōṁ gaṇanāthāya namaḥ | ōṁ gaṇādhipāya namaḥ | ōṁ ēkadaṁṣṭrāya namaḥ | ōṁ vakratuṇḍāya namaḥ | ōṁ gajavaktrāya namaḥ | ōṁ mahōdarāya namaḥ | ōṁ lambōdarāya namaḥ | ōṁ dhūmravarṇāya namaḥ | ōṁ vikaṭāya namaḥ | ōṁ vighnanāyakāya namaḥ | ōṁ sumukhāya namaḥ | ōṁ durmukhāya…

Sri Maha Ganapathi Sahasranama stotram in English

  vyāsa uvāca | kathaṁ nāmnāṁ sahasraṁ svaṁ gaṇēśa upadiṣṭavān | śivāya tanmamācakṣva lōkānugrahatatpara || 1 || brahmōvāca | dēvadēvaḥ purārātiḥ puratrayajayōdyamē | anarcanādgaṇēśasya jātō vighnākulaḥ kila || 2 || manasā sa vinirdhārya tatastadvighnakāraṇam | mahāgaṇapatiṁ bhaktyā samabhyarcya yathāvidhi || 3 || vighnapraśamanōpāyamapr̥cchadaparājitaḥ | santuṣṭaḥ pūjayā śambhōrmahāgaṇapatiḥ svayam || 4 || sarvavighnaikaharaṇaṁ sarvakāmaphalapradam | tatastasmai svakaṁ nāmnāṁ sahasramidamabravīt || 5…

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in English

Gakara Sri Ganapathi Sahasranama Stotram in English asya śrīgaṇapatigakārādisahasranāmamālāmantrasya durvāsā r̥ṣiḥ anuṣṭupchandaḥ śrīgaṇapatirdēvatā gaṁ bījaṁ svāhā śaktiḥ glauṁ kīlakaṁ mama sakalābhīṣṭasiddhyarthē japē viniyōgaḥ | nyāsaḥ | ōṁ aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ | śrīṁ tarjanībhyāṁ namaḥ | hrīṁ madhyamābhyāṁ namaḥ | krīṁ anāmikābhyāṁ namaḥ | glauṁ kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ | gaṁ karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ | ōṁ hr̥dayāya namaḥ | śrīṁ śirasē svāhā | hrīṁ śikhāyai…

Sri Buddhi Devi Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Buddhi Devi Ashtottara Shatanamavali in English ōṁ mūlavahnisamudbhūtāyai namaḥ | ōṁ mūlājñānavināśinyai namaḥ | ōṁ nirupādhimahāmāyāyai namaḥ | ōṁ śāradāyai namaḥ | ōṁ praṇavātmikāyai namaḥ | ōṁ suṣumnāmukhamadhyasthāyai namaḥ | ōṁ cinmayyai namaḥ | ōṁ nādarūpiṇyai namaḥ | ōṁ nādātītāyai namaḥ | 9 ōṁ brahmavidyāyai namaḥ | ōṁ mūlavidyāyai namaḥ | ōṁ parātparāyai namaḥ | ōṁ sakāmadāyinīpīṭhamadhyasthāyai namaḥ |…

Sri Buddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram in English

Sri Buddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram in English sūrya uvāca | mūlavahnisamudbhūtā mūlājñānavināśinī | nirupādhimahāmāyā śāradā praṇavātmikā || 1 || suṣumnāmukhamadhyasthā cinmayī nādarūpiṇī | nādātītā brahmavidyā mūlavidyā parātparā || 2 || sakāmadāyinīpīṭhamadhyasthā bōdharūpiṇī | mūlādhārasthagaṇapadakṣiṇāṅkanivāsinī || 3 || viśvādhārā brahmarūpā nirādhārā nirāmayā | sarvādhārā sākṣibhūtā brahmamūlā sadāśrayā || 4 || vivēkalabhya vēdāntagōcarā mananātigā | svānandayōgasaṁlabhyā nididhyāsasvarūpiṇī || 5 || vivēkādibhr̥tyayutā…

Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanamavali in English ōṁ svānandabhavanāntasthaharmyasthāyai namaḥ | ōṁ gaṇapapriyāyai namaḥ | ōṁ samyōgasvānandabrahmaśaktyai namaḥ | ōṁ samyōgarūpiṇyai namaḥ | ōṁ atisaundaryalāvaṇyāyai namaḥ | ōṁ mahāsiddhyai namaḥ | ōṁ gaṇēśvaryai namaḥ | ōṁ vajramāṇikyamakuṭakaṭakādivibhūṣitāyai namaḥ | ōṁ kastūrītilakōdbhāsiniṭilāyai namaḥ | 9 ōṁ padmalōcanāyai namaḥ | ōṁ śaraccāmpēyapuṣpābhanāsikāyai namaḥ | ōṁ mr̥dubhāṣiṇyai namaḥ | ōṁ lasatkāñcanatāṭaṅkayugalāyai namaḥ |…

Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram in English

Sri Siddhi Devi Ashtottara Shatanama Stotram in English sūrya uvāca | svānandabhavanāntasthaharmyasthā gaṇapapriyā | samyōgasvānandabrahmaśaktiḥ samyōgarūpiṇī || 1 || atisaundaryalāvaṇyā mahāsiddhirgaṇēśvarī | vajramāṇikyamakuṭakaṭakādivibhūṣitā || 2 || kastūrītilakōdbhāsiniṭilā padmalōcanā | śaraccāmpēyapuṣpābhanāsikā mr̥dubhāṣiṇī || 3 || lasatkāñcanatāṭaṅkayugalā yōgivanditā | maṇidarpaṇasaṅkāśakapōlā kāṅkṣitārthadā || 4 || tāmbūlapūritasmēravadanā vighnanāśinī | supakvadāḍimībījaradanā ratnadāyinī || 5 || kambuvr̥ttasamacchāyakandharā karuṇāyutā | muktābhā divyavasanā ratnakalhāramālikā || 6 || gaṇēśabaddhamāṅgalyā…

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanamavali in English ōṁ vināyakāya namaḥ | ōṁ vighnarājāya namaḥ | ōṁ gaurīputrāya namaḥ | ōṁ gaṇēśvarāya namaḥ | ōṁ skandāgrajāya namaḥ | ōṁ avyayāya namaḥ | ōṁ pūtāya namaḥ | ōṁ dakṣāya namaḥ | ōṁ adhyakṣāya namaḥ | 9 ōṁ dvijapriyāya namaḥ | ōṁ agnigarvacchidē namaḥ | ōṁ indraśrīpradāya namaḥ | ōṁ vāṇīpradāyakāya namaḥ | ōṁ…

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanama Stotram in English

Sri Vinayaka Ashtottara Shatanama Stotram in English vināyakō vighnarājō gaurīputrō gaṇēśvaraḥ | skandāgrajō:’vyayaḥ pūtō dakṣō:’dhyakṣō dvijapriyaḥ || 1 || agnigarvacchidindraśrīpradō vāṇīpradāyakaḥ | sarvasiddhipradaḥ śarvatanayaḥ śarvarīpriyaḥ || 2 || sarvātmakaḥ sr̥ṣṭikartā dēvānīkārcitaḥ śivaḥ | siddhibuddhipradaḥ śāntō brahmacārī gajānanaḥ || 3 || dvaimāturō munistutyō bhaktavighnavināśanaḥ | ēkadantaścaturbāhuścaturaḥ śaktisamyutaḥ || 4 || lambōdaraḥ śūrpakarṇō harirbrahmaviduttamaḥ | kāvyō grahapatiḥ kāmī sōmasūryāgnilōcanaḥ || 5 ||…

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali in English ōṁ vidyāgaṇapatayē namaḥ | ōṁ vighnaharāya namaḥ | ōṁ gajamukhāya namaḥ | ōṁ avyayāya namaḥ | ōṁ vijñānātmanē namaḥ | ōṁ viyatkāyāya namaḥ | ōṁ viśvākārāya namaḥ | ōṁ vināyakāya namaḥ | ōṁ viśvasr̥jē namaḥ | 9 ōṁ viśvabhujē namaḥ | ōṁ viśvasaṁhartrē namaḥ | ōṁ viśvagōpanāya namaḥ | ōṁ viśvānugrāhakāya namaḥ |…

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanamavali in English ōṁ gaṇēśāya namaḥ | ōṁ vighnarājāya namaḥ | ōṁ vighnahartrē namaḥ | ōṁ gaṇādhipāya namaḥ | ōṁ lambōdarāya namaḥ | ōṁ vakratuṇḍāya namaḥ | ōṁ vikaṭāya namaḥ | ōṁ gaṇanāyakāya namaḥ | ōṁ gajāsyāya namaḥ | 9 ōṁ siddhidātrē namaḥ | ōṁ kharvāya namaḥ | ōṁ mūṣakavāhanāya namaḥ | ōṁ mūṣakāya namaḥ |…

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in English

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram in English   gaṇēśō vighnarājaśca vighnahartā gaṇādhipaḥ | lambōdarō vakratuṇḍō vikaṭō gaṇanāyakaḥ || 1 || gajāsyaḥ siddhidātā ca kharvō mūṣakavāhanaḥ | mūṣakō gaṇarājaśca śailajānandadāyakaḥ || 2 || guhāgrajō mahātējāḥ kubjō bhaktapriyaḥ prabhuḥ | sindūrābhō gaṇādhyakṣastrinētrō dhanadāyakaḥ || 3 || vāmanaḥ śūrpakarṇaśca dhūmraḥ śaṅkaranandanaḥ | sarvārtināśakō vijñaḥ kapilō mōdakapriyaḥ || 4 || saṅkaṣṭanāśanō dēvaḥ surāsuranamaskr̥taḥ…

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Ganesha Gakara Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ gaṇēśvarāya namaḥ | ōṁ gaṇādhyakṣāya namaḥ | ōṁ gaṇatrātrē namaḥ | ōṁ gaṇañjayāya namaḥ | ōṁ gaṇanāthāya namaḥ | ōṁ gaṇakrīḍāya namaḥ | ōṁ gaṇakēliparāyaṇāya namaḥ | ōṁ gaṇaprājñāya namaḥ | ōṁ gaṇadhāmnē namaḥ | 9 ōṁ gaṇapravaṇamānasāya namaḥ | ōṁ gaṇasaukhyapradātrē namaḥ | ōṁ gaṇabhūtayē namaḥ | ōṁ gaṇēṣṭadāya namaḥ…

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali in English ōṁ gajānanāya namaḥ | ōṁ gaṇādhyakṣāya namaḥ | ōṁ vighnarājāya namaḥ | ōṁ vināyakāya namaḥ | ōṁ dvaimāturāya namaḥ | ōṁ sumukhāya namaḥ | ōṁ pramukhāya namaḥ | ōṁ sanmukhāya namaḥ | ōṁ kr̥tinē namaḥ | 9 ōṁ jñānadīpāya namaḥ | ōṁ sukhanidhayē namaḥ | ōṁ surādhyakṣāya namaḥ | ōṁ surāribhidē namaḥ | ōṁ…

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ gakārarūpāya namaḥ | ōṁ gambījāya namaḥ | ōṁ gaṇēśāya namaḥ | ōṁ gaṇavanditāya namaḥ | ōṁ gaṇanīyāya namaḥ | ōṁ gaṇāya namaḥ | ōṁ gaṇyāya namaḥ | ōṁ gaṇanātītasadguṇāya namaḥ | ōṁ gaganādikasr̥jē namaḥ | 9 ōṁ gaṅgāsutāya namaḥ | ōṁ gaṅgāsutārcitāya namaḥ | ōṁ gaṅgādharaprītikarāya namaḥ | ōṁ gavīśēḍyāya namaḥ…

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram in English

Sri Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Stotram in English   ōṁ gakārarūpō gambījō gaṇēśō gaṇavanditaḥ | gaṇanīyō gaṇō gaṇyō gaṇanātītasadguṇaḥ || 1 || gaganādikasr̥dgaṅgāsutō gaṅgāsutārcitaḥ | gaṅgādharaprītikarō gavīśēḍyō gadāpahaḥ || 2 || gadādharanutō gadyapadyātmakakavitvadaḥ | gajāsyō gajalakṣmīvān gajavājirathapradaḥ || 3 || gañjānirataśikṣākr̥dgaṇitajñō gaṇōttamaḥ | gaṇḍadānāñcitō gantā gaṇḍōpalasamākr̥tiḥ || 4 || gaganavyāpakō gamyō gamānādivivarjitaḥ | gaṇḍadōṣaharō gaṇḍabhramadbhramarakuṇḍalaḥ || 5 || gatāgatajñō gatidō…

Sri Ganesha Suktam in English

Sri Ganesha Suktam in English   vi̱dmā hi tvā̎ tuvikū̱rmintu̱vide̎ṣṇaṃ tu̱vīma̍gham | tu̱vi̱mā̱tramavo̎bhiḥ || 2 || na̱ hi tvā̎ śūra de̱vā na martā̎so̱ ditsa̎ntam | bhī̱maṃ na gāṃ vā̱raya̎nte || 3 || eto̱nvindra̱ṃ stavā̱meśā̎na̱ṃ vasva̍: sva̱rājam̎ | na rādha̍sā mardhiṣannaḥ || 4 || pra sto̎ṣa̱dupa̍ gāsiṣa̱cchrava̱tsāma̍ gī̱yamā̎nam | a̱bhirādha̍sājugurat || 5 || ā no̎ bhara̱ dakṣi̍ṇenā̱bhi sa̱vyena̱ pra mṛ̍śa |…

Sri Ganesha Tapini Upanishad in English

Sri Ganesha Tapini Upanishad in English || atha gaṇēśapūrvatāpinyupaniṣat || gaṇēśaṁ pramathādhīśaṁ nirguṇaṁ saguṇaṁ vibhum | yōginō yatpadaṁ yānti taṁ gaurīnandanaṁ bhajē || ōṁ namō varadāya vighnahartrē || athātō brahmōpaniṣadaṁ vyākhyāsyāmaḥ | brahmā dēvānāṁ savituḥ kavīnāmr̥ṣirviprāṇāṁ mahiṣō mr̥gāṇām | dhātā vasūnāṁ surabhiḥ sr̥jānāṁ namō brahmaṇē:’tharvaputrāya mīḍhuṣē || dhātā dēvānāṁ prathamaṁ hi cētō manō vanānīva manasā:’kalpayadyaḥ | namō brahmaṇē brahmaputrāya tubhyaṁ…

Heramba Ganapati Stotram in English

Heramba Ganapati Stotram in English   gauryuvāca | gajānana jñānavihārakāni- -nna māṁ ca jānāsi parāvamarṣām | gaṇēśa rakṣasva na cēccharīraṁ tyajāmi sadyastvayi bhaktiyuktā || 1 || vighnēśa hēramba mahōdara priya lambōdara prēmavivardhanācyuta | vighnasya hartā:’surasaṅghahartā māṁ rakṣa daityāttvayi bhaktiyuktām || 2 || kiṁ siddhibuddhiprasarēṇa mōha- -yuktō:’si kiṁ vā niśi nidritō:’si | kiṁ lakṣalābhārthavicārayuktaḥ kiṁ māṁ ca vismr̥tya susaṁsthitō:’si || 3…

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in English

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in English   śrīviṣṇuruvāca | saṁsāramōhanasyāsya kavacasya prajāpatiḥ | r̥ṣiśchandaśca br̥hatī dēvō lambōdaraḥ svayam || 1 || dharmārthakāmamōkṣēṣu viniyōgaḥ prakīrtitaḥ | sarvēṣāṁ kavacānāṁ ca sārabhūtamidaṁ munē || 2 || ōṁ gaṁ huṁ śrīgaṇēśāya svāhā mē pātu mastakam | dvātriṁśadakṣarō mantrō lalāṭaṁ mē sadā:’vatu || 3 || ōṁ hrīṁ klīṁ śrīṁ gamiti ca santataṁ pātu lōcanam |…

Santhana Ganapathi Stotram in English

Santhana Ganapathi Stotram in English   namō:’stu gaṇanāthāya siddhibuddhiyutāya ca | sarvapradāya dēvāya putravr̥ddhipradāya ca || 1 || gurūdarāya guravē gōptrē guhyāsitāya tē | gōpyāya gōpitāśēṣabhuvanāya cidātmanē || 2 || viśvamūlāya bhavyāya viśvasr̥ṣṭikarāya tē | namō namastē satyāya satyapūrṇāya śuṇḍinē || 3 || ēkadantāya śuddhāya sumukhāya namō namaḥ | prapannajanapālāya praṇatārtivināśinē || 4 || śaraṇaṁ bhava dēvēśa santatiṁ sudr̥ḍhā kuru…