Samsara Mohana Ganesha Kavacham in English

English, Ganesh, Ganesha Stotras Nov 18, 2023

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in English

 

śrīviṣṇuruvāca |
saṁsāramōhanasyāsya kavacasya prajāpatiḥ |
r̥ṣiśchandaśca br̥hatī dēvō lambōdaraḥ svayam || 1 ||

dharmārthakāmamōkṣēṣu viniyōgaḥ prakīrtitaḥ |
sarvēṣāṁ kavacānāṁ ca sārabhūtamidaṁ munē || 2 ||

ōṁ gaṁ huṁ śrīgaṇēśāya svāhā mē pātu mastakam |
dvātriṁśadakṣarō mantrō lalāṭaṁ mē sadā:’vatu || 3 ||

ōṁ hrīṁ klīṁ śrīṁ gamiti ca santataṁ pātu lōcanam |
tālukaṁ pātu vighnēśaḥ santataṁ dharaṇītalē || 4 ||

ōṁ hrīṁ śrīṁ klīmiti santataṁ pātu nāsikām |
ōṁ gauṁ gaṁ śūrpakarṇāya svāhā pātvadharaṁ mama || 5 ||

dantāni tālukāṁ jihvāṁ pātu mē ṣōḍaśākṣaraḥ |
ōṁ laṁ śrīṁ lambōdarāyēti svāhā gaṇḍaṁ sadā:’vatu || 6 ||

ōṁ klīṁ hrīṁ vighnanāśāya svahā karṇaṁ sadā:’vatu |
ōṁ śrīṁ gaṁ gajānanāyēti svāhā skandhaṁ sadā:’vatu || 7 ||

ōṁ hrīṁ vināyakāyēti svāhā pr̥ṣṭhaṁ sadā:’vatu |
ōṁ klīṁ hrīmiti kaṅkālaṁ pātu vakṣaḥsthalaṁ ca gam || 8 ||

karau pādau sadā pātu sarvāṅgaṁ vighnanighnakr̥t |
prācyāṁ lambōdaraḥ pātu āgnēyyāṁ vighnanāyakaḥ || 9 ||

dakṣiṇē pātu vighnēśō nairr̥tyāṁ tu gajānanaḥ |
paścimē pārvatīputrō vāyavyāṁ śaṅkarātmajaḥ || 10 ||

kr̥ṣṇasyāṁśaścōttarē ca paripūrṇatamasya ca |
aiśānyāmēkadantaśca hērambaḥ pātu cōrdhvataḥ || 11 ||

adhō gaṇādhipaḥ pātu sarvapūjyaśca sarvataḥ |
svapnē jāgaraṇē caiva pātu māṁ yōgināṁ guruḥ || 12 ||

kathitaṁ gaṇanāthasya sarvamantraughavigraham |
saṁsāramōhanaṁ nāma kavacaṁ paramādbhutam |
paraṁ varaṁ sarvapūjyaṁ sarvasaṅkaṭatāraṇam || 13 ||

iti brahmavaivartē gaṇapatikhaṇḍē saṁsāramōhanaṁ nāma gaṇēśa kavacam |

Samsara Mohana Ganesha Kavacham in English

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *