Panchashloki Ganesha Puranam in English

English, Ganesh, Ganesha Stotras Nov 18, 2023

Panchashloki Ganesha Puranam in English

śrīvighnēśapurāṇasāramuditaṁ vyāsāya dhātrā purā
tatkhaṇḍaṁ prathamaṁ mahāgaṇapatēścōpāsanākhyaṁ yathā |
saṁhartuṁ tripuraṁ śivēna gaṇapasyādau kr̥taṁ pūjanaṁ
kartuṁ sr̥ṣṭimimāṁ stutaḥ sa vidhinā vyāsēna buddhyāptayē || 1 ||

saṅkaṣṭyāśca vināyakasya ca manōḥ sthānasya tīrthasya vai
dūrvāṇāṁ mahimēti bhakticaritaṁ tatpārthivasyārcanam |
tēbhyō yairyadabhīpsitaṁ gaṇapatistattatpratuṣṭō dadau
tāḥ sarvā na samartha ēva kathituṁ brahmā kutō mānavaḥ || 2 ||

krīḍākāṇḍamathō vadē kr̥tayugē śvētacchaviḥ kāśyapaḥ
siṁhāṅkaḥ sa vināyakō daśabhujō bhūtvātha kāśīṁ yayau |
hatvā tatra narāntakaṁ tadanujaṁ dēvāntakaṁ dānavaṁ
trētāyāṁ śivanandanō rasabhujō jātō mayūradhvajaḥ || 3 ||

hatvā taṁ kamalāsuraṁ ca sagaṇaṁ sindhuṁ mahādaityapaṁ
paścāt siddhimatīsutē kamalajastasmai ca jñānaṁ dadau |
dvāpārē tu gajānanō yugabhujō gaurīsutaḥ sinduraṁ
sammardya svakarēṇa taṁ nijamukhē cākhudhvajō liptavān || 4 ||

gītāyā upadēśa ēva hi kr̥tō rājñē varēṇyāya vai
tuṣṭāyātha ca dhūmrakēturabhidhō vipraḥ sadharmardhikaḥ |
aśvāṅkō dvibhujō sitō gaṇapatirmlēcchāntakaḥ svarṇadaḥ
krīḍākāṇḍamidaṁ gaṇasya hariṇā prōktaṁ vidhātrē purā || 5 ||

ētacchlōkasupañcakaṁ pratidinaṁ bhaktyā paṭhēdyaḥ pumān |
nirvāṇaṁ paramaṁ vrajētsa sakalān bhuktvā subhōgānapi || 6

iti pañcaślōki gaṇēśapurāṇam |

 

Panchashloki Ganesha Puranam in English.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *