Harihara Ashtottara Shatanamavali – శ్రీ హరిహర అష్టోత్తర శతనామావళీ-lyricsin Telugu

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

ఓం గోవిన్దాయ నమః |
ఓం మాధవాయ నమః |
ఓం ముకున్దాయ నమః |
ఓం హరయే నమః |
ఓం మురారయే నమః |
ఓం శమ్భవే నమః |
ఓం శివాయ నమః |
ఓం ఈశాయ నమః |
ఓం శశిశేఖరాయ నమః | ౯

ఓం శూలపాణయే నమః |
ఓం దామోదరాయ నమః |
ఓం అచ్యుతాయ నమః |
ఓం జనార్దనాయ నమః |
ఓం వాసుదేవాయ నమః |
ఓం గఙ్గాధరాయ నమః |
ఓం అన్ధకరిపవే నమః |
ఓం హరాయ నమః |
ఓం నీలకణ్ఠాయ నమః | ౧౮

ఓం వైకుణ్ఠాయ నమః |
ఓం కైటభరిపవే నమః |
ఓం కమఠాయ నమః |
ఓం అబ్జపాణయే నమః |
ఓం భూతేశాయ నమః |
ఓం ఖణ్డపరశవే నమః |
ఓం మృడాయ నమః |
ఓం చణ్డికేశాయ నమః |
ఓం విష్ణవే నమః | ౨౭

ఓం నృసింహాయ నమః |
ఓం మధుసూదనాయ నమః |
ఓం చక్రపాణయే నమః |
ఓం గౌరీపతయే నమః |
ఓం గిరిశాయ నమః |
ఓం శఙ్కరాయ నమః |
ఓం చన్ద్రచూడాయ నమః |
ఓం నారాయణాయ నమః |
ఓం అసురనిబర్హణాయ నమః | ౩౬

ఓం శార్ఙ్గపాణయే నమః |
ఓం మృత్యుఞ్జయాయ నమః |
ఓం ఉగ్రాయ నమః |
ఓం విషమేక్షణాయ నమః |
ఓం కామశత్రవే నమః |
ఓం శ్రీకాన్తాయ నమః |
ఓం పీతవసనాయ నమః |
ఓం అమ్బుదనీలాయ నమః |
ఓం శౌరయే నమః | ౪౫

ఓం ఈశానాయ నమః |
ఓం కృత్తివసనాయ నమః |
ఓం త్రిదశైకనాథాయ నమః |
ఓం లక్ష్మీపతయే నమః |
ఓం మధురిపవే నమః |
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః |
ఓం ఆద్యాయ నమః |
ఓం శ్రీకణ్ఠాయ నమః |
ఓం దిగ్వసనాయ నమః | ౫౪

ఓం శాన్తాయ నమః |
ఓం పినాకపాణయే నమః |
ఓం ఆనన్దకన్దాయ నమః |
ఓం ధరణీధరాయ నమః |
ఓం పద్మనాభాయ నమః |
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః |
ఓం త్రిపురసూదనాయ నమః |
ఓం దేవదేవాయ నమః |
ఓం బ్రహ్మణ్యదేవాయ నమః | ౬౩

ఓం గరుడధ్వజాయ నమః |
ఓం శఙ్ఖపాణయే నమః |
ఓం త్ర్యక్షాయ నమః |
ఓం ఉరగాభరణాయ నమః |
ఓం బాలమృగాఙ్కమౌలినే నమః |
ఓం శ్రీరామాయ నమః |
ఓం రాఘవాయ నమః |
ఓం రమేశ్వరాయ నమః |
ఓం రావణారయే నమః | ౭౨

ఓం భూతేశాయ నమః |
ఓం మన్మథరిపవే నమః |
ఓం ప్రమథాధినాథాయ నమః |
ఓం చాణూరమర్దనాయ నమః |
ఓం హృషీకపతయే నమః |
ఓం మురారయే నమః |
ఓం శూలినే నమః |
ఓం గిరీశాయ నమః |
ఓం రజనీశకలావతంసాయ నమః | ౮౧

ఓం కంసప్రణాశనాయ నమః |
ఓం సనాతనాయ నమః |
ఓం కేశినాశాయ నమః |
ఓం భర్గాయ నమః |
ఓం త్రినేత్రాయ నమః |
ఓం భవాయ నమః |
ఓం భూతపతయే నమః |
ఓం పురారయే నమః |
ఓం గోపీపతయే నమః | ౯౦

ఓం యదుపతయే నమః |
ఓం వసుదేవసూనవే నమః |
ఓం కర్పూరగౌరాయ నమః |
ఓం వృషభధ్వజాయ నమః |
ఓం ఫాలనేత్రాయ నమః |
ఓం గోవర్ధనోద్ధరణాయ నమః |
ఓం ధర్మధురీణాయ నమః |
ఓం గోపాయ నమః |
ఓం స్థాణవే నమః | ౯౯

ఓం త్రిలోచనాయ నమః |
ఓం పినాకధరాయ నమః |
ఓం స్మరారయే నమః |
ఓం కృష్ణాయ నమః |
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః |
ఓం కమలాకరాయ నమః |
ఓం కల్మషారయే నమః |
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః |
ఓం త్రిపథగార్ద్రజటాకలాపాయై నమః | ౧౦౮

మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని అష్టోత్తరాలు చూడండి.

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *