Anjaneya Dvadasa nama stotram – శ్రీ ఆంజనేయ ద్వాదశనామ స్తోత్రం

Hanuma, Stotram Jun 20, 2023

Anjaneya Dvadasa nama stotram

హనుమానంజనాసూనుః వాయుపుత్రో మహాబలః |
రామేష్టః ఫల్గుణసఖః పింగాక్షోఽమితవిక్రమః || ౧ ||

 

ఉదధిక్రమణశ్చైవ సీతాశోకవినాశకః |
లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ దశగ్రీవస్య దర్పహా || ౨ ||

 

ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః |
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః |
తస్యమృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩ ||

 

మరిన్ని శ్రీ హనుమాన్ స్తోత్రాలు పఠించండి.

Anjaneya Dvadasa nama stotram

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *