Mayuresha Stotram in English

English, Ganesh, Ganesha Stotras Nov 18, 2023

Mayuresha Stotram in English

brahmōvāca |
purāṇapuruṣaṁ dēvaṁ nānākrīḍākaraṁ mudā |
māyāvinaṁ durvibhāvyaṁ mayūrēśaṁ namāmyaham || 1 ||

parātparaṁ cidānandaṁ nirvikāraṁ hr̥di sthitam |
guṇātītaṁ guṇamayaṁ mayūrēśaṁ namāmyaham || 2 ||

sr̥jantaṁ pālayantaṁ ca saṁharantaṁ nijēcchayā |
sarvavighnaharaṁ dēvaṁ mayūrēśaṁ namāmyaham || 3 ||

nānādaityanihantāraṁ nānārūpāṇi bibhratam |
nānāyudhadharaṁ bhaktyā mayūrēśaṁ namāmyaham || 4 ||

indrādidēvatāvr̥ndairabhiṣṭutamaharniśam |
sadasadvyaktamavyaktaṁ mayūrēśaṁ namāmyaham || 5 ||

sarvaśaktimayaṁ dēvaṁ sarvarūpadharaṁ vibhum |
sarvavidyāpravaktāraṁ mayūrēśaṁ namāmyaham || 6 ||

pārvatīnandanaṁ śambhōrānandaparivardhanam |
bhaktānandakaraṁ nityaṁ mayūrēśaṁ namāmyaham || 7 ||

munidhyēyaṁ muninutaṁ munikāmaprapūrakam |
samaṣṭivyaṣṭirūpaṁ tvāṁ mayūrēśaṁ namāmyaham || 8 ||

sarvājñānanihantāraṁ sarvajñānakaraṁ śucim |
satyajñānamayaṁ satyaṁ mayūrēśaṁ namāmyaham || 9 ||

anēkakōṭibrahmāṇḍanāyakaṁ jagadīśvaram |
anantavibhavaṁ viṣṇuṁ mayūrēśaṁ namāmyaham || 10 ||

mayūrēśa uvāca |
idaṁ brahmakaraṁ stōtraṁ sarvapāpapranāśanam |
sarvakāmapradaṁ nr̥̄ṇāṁ sarvōpadravanāśanam || 11 ||

kārāgr̥hagatānāṁ ca mōcanaṁ dinasaptakāt |
ādhivyādhiharaṁ caiva bhuktimuktipradaṁ śubham || 12 ||

iti mayūrēśa stōtram |

 

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *