Tag

mahāgaṇapati

Sri Maha Ganapathi Shodashopachara puja in English

Sri Maha Ganapathi Shodashopachara puja in English dhyānam – dhyāyedgajānanaṃ devaṃ taptakāñcana sannibham | caturbhujaṃ mahākāyaṃ sarvābharaṇabhūṣitam || oṃ śrī mahāgaṇādhipataye namaḥ dhyāyāmi | āvāhanam – atrāgaccha jagadvandya surarājārciteśvara | anāthanātha sarvajña gaurīgarbhasamudbhava || oṃ śrī mahāgaṇādhipataye namaḥ āvahayāmi | āsanam – mauktikaiḥ puṣparāgaiśca nānāratnairvirājitam | ratnasiṃhāsanaṃ cāru prītyarthaṃ pratigṛhyatām || oṃ śrī mahāgaṇādhipataye namaḥ āsanaṃ samarpayāmi | pādyam –…

Sri Maha Ganapathi Chaturavrutti Tarpanam in English

Sri Maha Ganapathi Chaturavrutti Tarpanam in English saṅkalpaṁ – mama śrīmahāgaṇapati prasāda siddhyarthē sarvavighna nivāraṇārthaṁ caturāvr̥tti tarpaṇaṁ kariṣyē | sūryābhyarthanā – brahmāṇḍōdaratīrthāni karaiḥ spr̥ṣṭāni tē ravē | tēna satyēna mē dēva tīrthaṁ dēhi divākara || gaṅgā prārthanā – āvāhayāmi tvāṁ dēvi tarpaṇāyēha sundari | ēhi gaṅgē namastubhyaṁ sarvatīrthasamanvitē || hvāṁ hvīṁ hvūṁ hvaiṁ hvauṁ hvaḥ | krōṁ ityaṅkuśa mudrayā gaṅgādi…

Sri Haridra Ganapati Puja in English

Sri Haridra Ganapati Puja in English asmin haridrābimbe śrīmahāgaṇapatiṃ āvāhayāmi sthāpayāmi pūjayāmi .. prāṇapratiṣṭhā – oṃ asu̍nīte̱ puna̍ra̱smāsu̱ cakṣu̱: puna̍: prā̱ṇami̱ha no̎ dhehi̱ bhoga̎m . jyokpa̍śyema̱ sūrya̍mu̱ccara̎nta̱ manu̍mate mṛ̱ḍayā̎ naḥ sva̱sti .. a̱mṛta̱ṃ vai prā̱ṇā a̱mṛta̱māpa̍: prā̱ṇāne̱va ya̍thāsthā̱namupa̍hvayate .. śrī mahāgaṇapataye namaḥ . sthiro bhava varado bhava . sumukho bhava suprasanno bhava . sthirāsanaṃ kuru . dhyānam – haridrābhaṃ caturbāhuṃ…

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali in English

Sri Maha Ganapati Sahasranamavali in English ōṁ gaṇēśvarāya namaḥ | ōṁ gaṇakrīḍāya namaḥ | ōṁ gaṇanāthāya namaḥ | ōṁ gaṇādhipāya namaḥ | ōṁ ēkadaṁṣṭrāya namaḥ | ōṁ vakratuṇḍāya namaḥ | ōṁ gajavaktrāya namaḥ | ōṁ mahōdarāya namaḥ | ōṁ lambōdarāya namaḥ | ōṁ dhūmravarṇāya namaḥ | ōṁ vikaṭāya namaḥ | ōṁ vighnanāyakāya namaḥ | ōṁ sumukhāya namaḥ | ōṁ durmukhāya…

Sri Maha Ganapathi Sahasranama stotram in English

  vyāsa uvāca | kathaṁ nāmnāṁ sahasraṁ svaṁ gaṇēśa upadiṣṭavān | śivāya tanmamācakṣva lōkānugrahatatpara || 1 || brahmōvāca | dēvadēvaḥ purārātiḥ puratrayajayōdyamē | anarcanādgaṇēśasya jātō vighnākulaḥ kila || 2 || manasā sa vinirdhārya tatastadvighnakāraṇam | mahāgaṇapatiṁ bhaktyā samabhyarcya yathāvidhi || 3 || vighnapraśamanōpāyamapr̥cchadaparājitaḥ | santuṣṭaḥ pūjayā śambhōrmahāgaṇapatiḥ svayam || 4 || sarvavighnaikaharaṇaṁ sarvakāmaphalapradam | tatastasmai svakaṁ nāmnāṁ sahasramidamabravīt || 5…

Sri Maha Ganapathi Stotram in English

Sri Maha Ganapathi Stotram in English   yōgaṁ yōgavidāṁ vidhūtavividhavyāsaṅgaśuddhāśaya prādurbhūtasudhārasaprasr̥maradhyānāspadādhyāsinām | ānandaplavamānabōdhamadhurāmōdacchaṭāmēduraṁ taṁ bhūmānamupāsmahē pariṇataṁ dantāvalāsyātmanā || 1 || tāraśrīparaśaktikāmavasudhārūpānugaṁ yaṁ vidu- -stasmai stātpraṇatirgaṇādhipatayē yō rāgiṇābhyarthyatē | āmantrya prathamaṁ varēti varadētyārtēna sarvaṁ janaṁ svāminmē vaśamānayēti satataṁ svāhādibhiḥ pūjitaḥ || 2 || kallōlāñcalacumbitāmbudatatāvikṣudravāmbhōnidhau dvīpē ratnamayē suradrumavanāmōdaikamēdasvini | mūlē kalpatarōrmahāmaṇimayē pīṭhē:’kṣarāmbhōruhē ṣaṭkōṇākalitatrikōṇaracanāsatkarṇikē:’muṁ bhajē || 3 || cakraprāsarasālakārmukagadāsadbījapūradvija- -vrīhyagrōtpalapāśapaṅkajakaraṁ śuṇḍāgrajāgradghaṭam | āśliṣṭaṁ…

Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham in English

Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham in English   ōṁ asya śrīmahāgaṇapati mantravigraha kavacasya | śrīśiva r̥ṣiḥ | dēvīgāyatrī chandaḥ | śrī mahāgaṇapatirdēvatā | ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ glauṁ gaṁ bījāni | gaṇapatayē varavaradēti śaktiḥ | sarvajanaṁ mē vaśamānaya svāhā kīlakam | śrī mahāgaṇapatiprasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ | karanyāsaḥ | ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ – aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ | glauṁ gaṁ gaṇapatayē…

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram in English

Sri Maha Ganapathi Mangala Malika stotram in English   śrīkaṇṭhaprēmaputrāya gaurīvāmāṅkavāsinē | dvātriṁśadrūpayuktāya śrīgaṇēśāya maṅgalam || 1 || ādipūjyāya dēvāya dantamōdakadhāriṇē | vallabhāprāṇakāntāya śrīgaṇēśāya maṅgalam || 2 || lambōdarāya śāntāya candragarvāpahāriṇē | gajānanāya prabhavē śrīgaṇēśāya maṅgalam || 3 || pañcahastāya vandyāya pāśāṅkuśadharāya ca | śrīmatē gajakarṇāya śrīgaṇēśāya maṅgalam || 4 || dvaimāturāya bālāya hērambāya mahātmanē | vikaṭāyākhuvāhāya śrīgaṇēśāya maṅgalam ||…

Sri Maha Ganapathi Moola Mantra in English

Sri Maha Ganapathi Moola Mantra in English asya śrīmahāgaṇapati mahāmantrasya gaṇaka r̥ṣiḥ nicr̥dgāyatrī chandaḥ mahāgaṇapatirdēvatā ōṁ gaṁ bījaṁ svāhā śaktiḥ glauṁ kīlakaṁ mahāgaṇapatiprītyarthē japē viniyōgaḥ | karanyāsaḥ – ōṁ gāṁ aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ | śrīṁ gīṁ tarjanībhyāṁ namaḥ | hrīṁ gūṁ madhyamābhyāṁ namaḥ | klīṁ gaiṁ anāmikābhyāṁ namaḥ | glauṁ gauṁ kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ | gaṁ gaḥ karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ | hr̥dayādinyāsaḥ –…

Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava in English

Sri Mahaganapathi Navarna vedapada stava in English śrīkaṇṭhatanaya śrīśa śrīkara śrīdalārcita | śrīvināyaka sarvēśa śriyaṁ vāsaya mē kulē || 1 || gajānana gaṇādhīśa dvijarājavibhūṣita | bhajē tvāṁ saccidānanda brahmaṇāṁ brahmaṇaspatē || 2 || ṇaṣaṣṭhavācyanāśāya rōgāṭavikuṭhāriṇē | ghr̥ṇāpālitalōkāya vanānāṁ patayē namaḥ || 3 || dhiyaṁ prayacchatē tubhyamīpsitārthapradāyinē | dīptabhūṣaṇabhūṣāya diśāṁ ca patayē namaḥ || 4 || pañcabrahmasvarūpāya pañcapātakahāriṇē | pañcatattvātmanē tubhyaṁ…

Runa Vimochana Ganapati Stotram in English

Ganesh Nov 18, 2023

Runa Vimochana Ganapati Stotram in English smarāmi dēvadēvēśaṁ vakratuṇḍaṁ mahābalam | ṣaḍakṣaraṁ kr̥pāsindhuṁ namāmi r̥ṇamuktayē || 1 || ēkākṣaraṁ hyēkadantaṁ ēkaṁ brahma sanātanam | ēkamēvādvitīyaṁ ca namāmi r̥ṇamuktayē || 2 || mahāgaṇapatiṁ dēvaṁ mahāsattvaṁ mahābalam | mahāvighnaharaṁ śambhōḥ namāmi r̥ṇamuktayē || 3 || kr̥ṣṇāmbaraṁ kr̥ṣṇavarṇaṁ kr̥ṣṇagandhānulēpanam | kr̥ṣṇasarpōpavītaṁ ca namāmi r̥ṇamuktayē || 4 || raktāmbaraṁ raktavarṇaṁ raktagandhānulēpanam | raktapuṣpapriyaṁ dēvaṁ…