Tag

Laghunyasa

Mahanyasam 15 – Laghunyasa, Shodasopachara Puja

Mahanyasam, Stotram Jun 20, 2023

Mahanyasam 15 – Laghunyasa, Shodasopachara Puja ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ం శ్రీరుద్రరూపం ధ్యాయే”త్ ||   శుద్ధస్ఫటికసంకాశం త్రినేత్రం పఞ్చవక్త్రకమ్ | గఙ్గాధరం దశభుజగ్ం సర్వాభరణభూషితమ్ ||   నీలగ్రీవగ్ం శశాఙ్క చిహ్నం నాగయజ్ఞోపవీతినం | నాగాభరణభూషితం వ్యాఘ్రచర్మోత్తరీయకం ||   కమణ్డల్వక్షసూత్రధరమభయవరకరగ్ం శూలహస్తం | జ్వలన్తం కపిలజటినగ్ం శిఖాముద్యోతధారిణమ్ ||   వృషస్కన్ధసమారూఢముమాదేహార్ధధారిణమ్ | అమృతేనాప్లుతం హృష్టం దివ్యభోగసమన్వితమ్ ||   దిగ్దేవతాసమాయుక్తం సురాసురనమస్కృతమ్ | నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువమక్షరమవ్యయమ్ ||   సర్వవ్యాపినమీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణమ్…