Tag

Divya

Ganesha Divya Durga Stotram in English

Ganesh Nov 18, 2023

Ganesha Divya Durga Stotram in English śrīkr̥ṣṇa uvāca | vada śiva mahānātha pārvatīramaṇēśvara | daityasaṅgrāmavēlāyāṁ smaraṇīyaṁ kimīśvara || 1 || īśvara uvāca | śr̥ṇu kr̥ṣṇa pravakṣyāmi guhyādguhyataraṁ mahat | gaṇēśadurgadivyaṁ ca śr̥ṇu vakṣyāmi bhaktitaḥ || 2 || tripuravadhavēlāyāṁ smaraṇīyaṁ kimīśvara | divyadurgaprasādēna tripurāṇāṁ vadhaḥ kr̥taḥ || 3 || śrīkr̥ṣṇa uvāca | hērambasya durgamidaṁ vada tvaṁ bhaktavatsala | īśvara uvāca |…