Sri Shanmukha Dandakam in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Shanmukha Dandakam in English

śrīpārvatīputra, māṁ pāhi vallīśa, tvatpādapaṅkēja sēvāratō:’haṁ, tvadīyāṁ nutiṁ dēvabhāṣāgatāṁ kartumārabdhavānasmi, saṅkalpasiddhiṁ kr̥tārthaṁ kuru tvam |

bhajē tvāṁ sadānandarūpaṁ, mahānandadātāramādyaṁ, parēśaṁ, kalatrōllasatpārśvayugmaṁ, varēṇyaṁ, virūpākṣaputraṁ, surārādhyamīśaṁ, ravīndvagninētraṁ, dviṣaḍbāhu saṁśōbhitaṁ, nāradāgastyakaṇvātrijābālivālmīkivyāsādi saṅkīrtitaṁ, dēvarāṭputrikāliṅgitāṅgaṁ, viyadvāhinīnandanaṁ, viṣṇurūpaṁ, mahōgraṁ, udagraṁ, sutīkṣaṁ, mahādēvavaktrābjabhānuṁ, padāmbhōjasēvā samāyāta bhaktāli saṁrakṣaṇāyatta cittaṁ, umā śarva gaṅgāgni ṣaṭkr̥ttikā viṣṇu brahmēndra dikpāla sampūtasadyatna nirvartitōtkr̥ṣṭa suśrītapōyajña saṁlabdharūpaṁ, mayūrādhirūḍhaṁ, bhavāmbhōdhipōtaṁ, guhaṁ vārijākṣaṁ, guruṁ sarvarūpaṁ, natānāṁ śaraṇyaṁ, budhānāṁ varēṇyaṁ, suvijñānavēdyaṁ, paraṁ, pārahīnaṁ, parāśaktiputraṁ, jagajjāla nirmāṇa sampālanāhāryakāraṁ, surāṇāṁ varaṁ, susthiraṁ, sundarāṅgaṁ, svabhāktāntaraṅgābja sañcāraśīlaṁ, susaundaryagāmbhīrya susthairyayuktaṁ, dviṣaḍbāhu saṅkhyāyudha śrēṇiramyaṁ, mahāntaṁ, mahāpāpadāvāgni mēghaṁ, amōghaṁ, prasannaṁ, acintya prabhāvaṁ, supūjā sutr̥ptaṁ, namallōka kalpaṁ, akhaṇḍa svarūpaṁ, sutējōmayaṁ, divyadēhaṁ, bhavadhvāntanāśāyasūryaṁ, darōnmīlitāmbhōjanētraṁ, surānīka sampūjitaṁ, lōkaśastaṁ, suhastādhr̥tānēkaśastraṁ, nirālambamābhāsamātraṁ śikhāmadhyavāsaṁ, paraṁ dhāmamādyantahīnaṁ, samastāghahāraṁ, sadānandadaṁ, sarvasampatpradaṁ, sarvarōgāpahaṁ, bhaktakāryārthasampādakaṁ, śaktihastaṁ, sutāruṇyalāvaṇyakāruṇyarūpaṁ, sahasrārka saṅkāśa sauvarṇahārāli saṁśōbhitaṁ, ṣaṇmukhaṁ, kuṇḍalānāṁ virājatsukāntyaṁ cittērgaṇḍabhāgaiḥ susaṁśōbhitaṁ, bhaktapālaṁ, bhavānīsutaṁ, dēvamīśaṁ, kr̥pāvārikallōla bhāsvatkaṭākṣaṁ, bhajē śarvaputraṁ, bhajē kārtikēyaṁ, bhajē pārvatēyaṁ, bhajē pāpanāśaṁ, bhajē bāhulēyaṁ, bhajē sādhupālaṁ, bhajē sarparūpaṁ, bhajē bhaktilabhyaṁ, bhajē ratnabhūṣaṁ, bhajē tārakāriṁ, darasmēravaktraṁ, śikhisthaṁ, surūpaṁ, kaṭinyasta hastaṁ, kumāraṁ, bhajē:’haṁ mahādēva, saṁsārapaṅkābdhi sammagnamajñāninaṁ pāpabhūyiṣṭhamārgē caraṁ pāpaśīlaṁ, pavitraṁ kuru tvaṁ prabhō, tvatkr̥pāvīkṣaṇairmāṁ prasīda, prasīda prapannārtihārāya saṁsiddha, māṁ pāhi vallīśa, śrīdēvasēnēśa, tubhyaṁ namō dēva, dēvēśa, sarvēśa, sarvātmakaṁ, sarvarūpaṁ, paraṁ tvāṁ bhajē:’haṁ bhajē:’haṁ bhajē:’ham |

iti śrī ṣaṇmukha daṇḍakam ||

 

Sri Shanmukha Dandakam in English

No Comments

Leave a comment

Love it? Please rate us

Your email address will not be published. Required fields are marked *