Tag

Nashana

Sankata Nashana Ganesha Stotram in English

Sankata Nashana Ganesha Stotram in English   namō namastē paramārtharūpa namō namastē:’khilakāraṇāya | namō namastē:’khilakārakāya sarvēndriyāṇāmadhivāsinē:’pi || 1 || namō namō bhūtamayāya tē:’stu namō namō bhūtakr̥tē surēśa | namō namaḥ sarvadhiyāṁ prabōdha namō namō viśvalayōdbhavāya || 2 || namō namō viśvabhr̥tē:’khilēśa namō namaḥ kāraṇa kāraṇāya | namō namō vēdavidāmadr̥śya namō namaḥ sarvavarapradāya || 3 || namō namō vāgavicārabhūta namō namō…