Tag

mahālakṣmī

Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali 2 English

Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali 2 English   ōṁ śuddhalakṣmyai namaḥ | ōṁ buddhilakṣmyai namaḥ | ōṁ varalakṣmyai namaḥ | ōṁ saubhāgyalakṣmyai namaḥ | ōṁ vaśōlakṣmyai namaḥ | ōṁ kāvyalakṣmyai namaḥ | ōṁ gānalakṣmyai namaḥ | ōṁ śr̥ṅgāralakṣmyai namaḥ | ōṁ dhanalakṣmyai namaḥ | 9 ōṁ dhānyalakṣmyai namaḥ | ōṁ dharālakṣmyai namaḥ | ōṁ aṣṭaiśvaryalakṣmyai namaḥ | ōṁ gr̥halakṣmyai namaḥ | ōṁ…

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Mahalakshmi Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ mahālakṣmyai namaḥ | ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ mantralakṣmyai namaḥ | ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ māyālakṣmyai namaḥ | ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ matipradāyai namaḥ | ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ mēdhālakṣmyai namaḥ | ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ mōkṣalakṣmyai namaḥ | ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ mahīpradāyai namaḥ | ōṁ śrīṁ hrīṁ klīṁ…