Tag

lakṣmyaṣṭōttaraśatanāmāvalī

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali 3 in English

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali 3 in English   ōṁ brahmajñāyai namaḥ | ōṁ brahmasukhadāyai namaḥ | ōṁ brahmaṇyāyai namaḥ | ōṁ brahmarūpiṇyai namaḥ | ōṁ sumatyai namaḥ | ōṁ subhagāyai namaḥ | ōṁ sundāyai namaḥ | ōṁ prayatyai namaḥ | ōṁ niyatyai namaḥ | 9 ōṁ yatyai namaḥ | ōṁ sarvaprāṇasvarūpāyai namaḥ | ōṁ sarvēndriyasukhapradāyai namaḥ | ōṁ saṁvinmayyai namaḥ…