Tag

lakṣmī

Sri Lakshmi Sahasranamavali in English

Sahasranamavali Nov 20, 2023

Sri Lakshmi Sahasranamavali in English   ōṁ nityāgatāyai namaḥ | ōṁ anantanityāyai namaḥ | ōṁ nandinyai namaḥ | ōṁ janarañjanyai namaḥ | ōṁ nityaprakāśinyai namaḥ | ōṁ svaprakāśasvarūpiṇyai namaḥ | ōṁ mahālakṣmyai namaḥ | ōṁ mahākālyai namaḥ | ōṁ mahākanyāyai namaḥ | ōṁ sarasvatyai namaḥ | ōṁ bhōgavaibhavasandhātryai namaḥ | ōṁ bhaktānugrahakāriṇyai namaḥ | ōṁ īśāvāsyāyai namaḥ | ōṁ mahāmāyāyai…

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in English

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ prakr̥tyai namaḥ | ōṁ vikr̥tyai namaḥ | ōṁ vidyāyai namaḥ | ōṁ sarvabhūtahitapradāyai namaḥ | ōṁ śraddhāyai namaḥ | ōṁ vibhūtyai namaḥ | ōṁ surabhyai namaḥ | ōṁ paramātmikāyai namaḥ | ōṁ vācē namaḥ | 9 ōṁ padmālayāyai namaḥ | ōṁ padmāyai namaḥ | ōṁ śucayē namaḥ | ōṁ svāhāyai namaḥ |…