Tag

krishna

Krishna Ashtottara Shatanamavali in English

Krishna Ashtottara Shatanamavali in English   ōṁ śrī kr̥ṣṇāya namaḥ | ōṁ kamalānāthāya namaḥ | ōṁ vāsudēvāya namaḥ | ōṁ sanātanāya namaḥ | ōṁ vasudēvātmajāya namaḥ | ōṁ puṇyāya namaḥ | ōṁ līlāmānuṣavigrahāya namaḥ | ōṁ śrīvatsakaustubhadharāya namaḥ | ōṁ yaśōdāvatsalāya namaḥ | 9 ōṁ harayē namaḥ | ōṁ caturbhujāttacakrāsigadāśaṅkhādyāyudhāya namaḥ | ōṁ dēvakīnandanāya namaḥ | ōṁ śrīśāya namaḥ |…

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram – శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (శ్రీకృష్ణ కృతమ్)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram in telugu శ్రీకృష్ణ ఉవాచ – ప్రణమ్య దేవ్యా గిరిశం సభక్త్యా స్వాత్మన్యధాత్మాన మసౌవిచింత్య | నమోఽస్తు తే శాశ్వత సర్వయోనే బ్రహ్మాధిపం త్వాం మునయో వదంతి || ౧ || త్వమేవ సత్త్వం చ రజస్తమశ్చ త్వామేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః | తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయక- స్త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః || ౨ || త్వం బ్రహ్మా హరిరథ విశ్వయోనిరగ్ని- స్సంహర్తా దినకర మండలాధివాసః | ప్రాణస్త్వం హుతవహ వాసవాదిభేద- స్త్వామేకం శరణముపైమి…