Tag

Kilaka

Sri Ganesha Kilaka Stotram in English

Ganesh Nov 18, 2023

Sri Ganesha Kilaka Stotram in English dakṣa uvāca | gaṇēśakīlakaṁ brahman vada sarvārthadāyakam | mantrādīnāṁ viśēṣēṇa siddhidaṁ pūrṇabhāvataḥ || 1 || mudgala uvāca | kīlakēna vihīnāśca mantrā naiva sukhapradāḥ | ādau kīlakamēvaṁ vai paṭhitvā japamācarēt || 2 || tadā vīryayutā mantrā nānāsiddhipradāyakāḥ | bhavanti nātra sandēhaḥ kathayāmi yathāśrutam || 3 || samādiṣṭaṁ cāṅgirasā mahyaṁ guhyatamaṁ param | siddhidaṁ vai gaṇēśasya…