Tag

kavacha

Sri Subrahmanya Kavacha Stotram in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Kavacha Stotram in English asya śrīsubrahmaṇyakavacastōtramahāmantrasya, brahmā r̥ṣiḥ, anuṣṭupchandaḥ, śrīsubrahmaṇyō dēvatā, ōṁ nama iti bījaṁ, bhagavata iti śaktiḥ, subrahmaṇyāyēti kīlakaṁ, śrīsubrahmaṇya prasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ || karanyāsaḥ – ōṁ sāṁ aṅguṣṭhābhyāṁ namaḥ | ōṁ sīṁ tarjanībhyāṁ namaḥ | ōṁ sūṁ madhyamābhyāṁ namaḥ | ōṁ saiṁ anāmikābhyāṁ namaḥ | ōṁ sauṁ kaniṣṭhikābhyāṁ namaḥ | ōṁ saḥ karatalakarapr̥ṣṭhābhyāṁ namaḥ || aṅganyāsaḥ…

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram

Venkateshwara Vajra Kavacha Stotram శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్రకవచ స్తోత్రం మార్కండేయ ఉవాచ | నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణకారణమ్ | ప్రపద్యే వేంకటేశాఖ్యం తదేవ కవచం మమ || ౧ || సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరోఽవతు | ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాన్ రక్షతు మే హరిః || ౨ || ఆకాశరాట్సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు | దేవదేవోత్తమో పాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః || ౩ || సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిరీశ్వరః | పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు || ౪ ||…

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja – శ్రీ శివ స్తవరాజః (బాణేశ్వర కవచ సహితం)

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja (బ్రహ్మవైవర్త పురాణాంతర్గతం)   ఓం నమో మహాదేవాయ |   [– కవచం –] బాణాసుర ఉవాచ | మహేశ్వర మహాభాగ కవచం యత్ప్రకాశితమ్ | సంసారపావనం నామ కృపయా కథయ ప్రభో || ౪౩ ||   మహేశ్వర ఉవాచ | శృణు వక్ష్యామి హే వత్స కవచం పరమాద్భుతమ్ | అహం తుభ్యం ప్రదాస్యామి గోపనీయం సుదుర్లభమ్ || ౪౪ ||   పురా దుర్వాససే దత్తం త్రైలోక్యవిజయాయ చ | మమైవేదం చ…