Tag

kalyana

Sri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara in English   śrī subrahmaṇyēśvara gōtrapravara – catussāgara paryantaṁ gōbrāhmaṇēbhyaḥ śubhaṁ bhavatu | nirguṇa nirañjana nirvikalpa paraśiva gōtrasya | paraśiva śarmaṇō naptrē | sadāśiva śarmaṇaḥ pautrāya | viśvēśvara śarmaṇaḥ putrāya | akhilāṇḍakōṭibrahmāṇḍanāyakāya | tribhuvanādhīśvarāya | tattvātītāya | ārtatrāṇaparāyaṇāya | śrīsubrahmaṇyēśvarāya varāya || śrī vallīdēvi gōtrapravara – catussāgara paryantaṁ gōbrāhmaṇēbhyaḥ śubhaṁ bhavatu | kāśyapa āvatsāra…

Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) – కళ్యాణవృష్టి స్తవః

Devi stotra, Stotram Jun 20, 2023

Kalyana Vrishti Stava (Panchadasi Stotram) కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి- -ర్లక్ష్మీస్వయంవరణమంగళదీపికాభిః | సేవాభిరంబ తవ పాదసరోజమూలే నాకారి కిం మనసి భాగ్యవతాం జనానామ్ || ౧ ||   ఏతావదేవ జనని స్పృహణీయమాస్తే త్వద్వందనేషు సలిలస్థగితే చ నేత్రే | సాన్నిధ్యముద్యదరుణాయుతసోదరస్య త్వద్విగ్రహస్య పరయా సుధయాప్లుతస్య || ౨ ||   లబ్ధ్వా సకృత్త్రిపురసుందరి తావకీనం కారుణ్యకందలితకాంతిభరం కటాక్షమ్ | కందర్పకోటిసుభగాస్త్వయి భక్తిభాజః సంమోహయంతి తరుణీర్భువనత్రయేఽపి || ౪ ||   లబ్ధ్వా సకృత్త్రిపురసుందరి తావకీనం కారుణ్యకందలితకాంతిభరం కటాక్షమ్ | కందర్పకోటిసుభగాస్త్వయి భక్తిభాజః సంమోహయంతి తరుణీర్భువనత్రయేఽపి…