Tag

hrdayam

Sri Vallabhesha Hrudayam in English

Sri Vallabhesha Hrudayam in English śrīdēvyuvāca | vallabhēśasya hr̥dayaṁ kr̥payā brūhi śaṅkara | śrīśiva uvāca | r̥ṣyādikaṁ mūlamantravadeva parikīrtitam || 1 || ōṁ vighnēśaḥ pūrvataḥ pātu gaṇanāthastu dakṣiṇē | paścimē gajavaktrasti uttare vighnanāśanaḥ || 2 || āgnēyyāṁ pitr̥bhaktastu nair̥tyāṁ skandapūrvajaḥ | vāyavyāmākhuvāhastu īśānyāṁ dēvapūjitaḥ || 3 || ūrdhvataḥ pātu sumukhō hyadharāyāṁ gajānanaḥ | ēvaṁ daśadiśō rakṣēt vikaṭaḥ pāpanāśanaḥ || 4…

Sri Ganesha Hrudayam in English

Sri Ganesha Hrudaya  in English śiva uvāca | gaṇēśahr̥dayaṁ vakṣyē sarvasiddhipradāyakam | sādhakāya mahābhāgāḥ śīghrēṇa śāntidaṁ param || 1 || asya śrīgaṇēśahr̥dayastōtramantrasya śambhurr̥ṣiḥ | nānāvidhāni chandāṁsi | śrīmatsvānandēśō gaṇēśō dēvatā | gamiti bījam | jñānātmikā śaktiḥ | nādaḥ kīlakam | śrīgaṇapatiprītyarthamabhīṣṭasiddhyarthaṁ japē viniyōgaḥ | gāṁ gīmiti nyāsaḥ | dhyānam | sindūrābhaṁ trinētraṁ pr̥thutarajaṭharaṁ raktavastrāvr̥taṁ taṁ pāśaṁ caivāṅkuśaṁ vai radanamabhayadaṁ pāṇibhiḥ…