Tag

Haridra

Sri Haridra Ganapati Puja in English

Sri Haridra Ganapati Puja in English asmin haridrābimbe śrīmahāgaṇapatiṃ āvāhayāmi sthāpayāmi pūjayāmi .. prāṇapratiṣṭhā – oṃ asu̍nīte̱ puna̍ra̱smāsu̱ cakṣu̱: puna̍: prā̱ṇami̱ha no̎ dhehi̱ bhoga̎m . jyokpa̍śyema̱ sūrya̍mu̱ccara̎nta̱ manu̍mate mṛ̱ḍayā̎ naḥ sva̱sti .. a̱mṛta̱ṃ vai prā̱ṇā a̱mṛta̱māpa̍: prā̱ṇāne̱va ya̍thāsthā̱namupa̍hvayate .. śrī mahāgaṇapataye namaḥ . sthiro bhava varado bhava . sumukho bhava suprasanno bhava . sthirāsanaṃ kuru . dhyānam – haridrābhaṃ caturbāhuṃ…