Tag

gadyam

Sri Subrahmanya Sharanagati Gadyam in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Vajra Panjara Kavacham in English   ōṁ dēvadēvōttama, dēvatāsārvabhauma, akhilāṇḍakōṭibrahmāṇḍanāyaka, bhagavatē mahāpuruṣāya, īśātmajāya, gaurīputrāya, anēkakōṭitējōmayarūpāya, subrahmaṇyāya, agnivāyugaṅgādharāya, śaravaṇabhavāya, kārtikēyāya, ṣaṇmukhāya, skandāya, ṣaḍakṣarasvarūpāya, ṣaṭkṣētravāsāya, ṣaṭkōṇamadhyanilayāya, ṣaḍādhārāya, guruguhāya, kumārāya, guruparāya, svāmināthāya, śivagurunāthāya, mayūravāhanāya, śaktihastāya, kukkuṭadhvajāya, dvādaśabhujāya, abhayavaradapaṅkajahastāya, paripūrṇakr̥pākaṭākṣalaharipravāhāṣṭādaśanētrāya, nāradāgastyavyāsādimunigaṇavanditāya, sakaladēvasēnāsamūhaparivr̥tāya, sarvalōkaśaraṇyāya, śūrapadmatārakasiṁhamukhakrauñcāsurādidamanāya, bhaktaparipālakāya, surarājavanditāya, dēvasēnāmanōharāya, nambirājavandyāya, sundaravallīvāñchitārthamanamōhanāya, yōgāya, yōgādhipatayē, śāntāya, śāntarūpiṇē, śivāya, śivanandanāya, ṣaṣṭhipriyāya, sarvajñānahr̥dayāya, śaktihastāya, kukkuṭadhvajāya, mayūragamanāya, maṇigaṇabhūṣitāya, ghumaghumamālābhūṣaṇāya,…

Sri Subrahmanya Gadyam in English

Subrahmanya Nov 18, 2023

Sri Subrahmanya Gadyam in English   puraharanandana, ripukulabhañjana, dinakarakōṭirūpa, parihr̥talōkatāpa, śikhīndravāhana, mahēndrapālana, vidhr̥tasakalabhuvanamūla, vidhutanikhiladanujatūla, tāpasasamārādhita, pāpajavikārājita, tāruṇyavijitamārākāra, kāruṇyasalilapūrādhāra, mayūravaravāhana, mahēndragirikētana, bhaktiparagamya, śaktikararamya, paripālitanāka, puraśāsanapāka, nikhilalōkanāyaka, girividārisāyaka, mahādēvabhāgadhēya, mahāpuṇyanāmadhēya, vinataśōkavāraṇa, vividhalōkakāraṇa, suravairikāla, puravairibāla, bhavabandhavimōcana, daladambuvilōcana, karuṇāmr̥tarasasāgara, taruṇāmr̥takaraśēkhara, vallīmānahārivēṣa, mallīmālabhārikēśa, paripālitavibudhalōka, parikālitavinataśōka, mukhavijitacandra, nikhilaguṇamandira, bhānukōṭisadr̥śarūpa, bhānukōpabhayadacāpa, pitr̥manōhārimandahāsa, ripuśirōdāricandrahāsa, śrutikalitamaṇikuṇḍala, rucivijitaravimaṇḍala, bhujavaravijitasāla, bhajanaparamanujapāla, navavīrasaṁsēvita, raṇadhīrasambhāvita, manōhāriśīla, mahēndrārikīla, kusumaviśadahāsa, kulaśikharinivāsa, vijitakaraṇamunisēvita, vigatamaraṇajanibhāṣita, skandapuranivāsa, nandanakr̥tavilāsa,…

srinivasa Gadyam – శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం

srinivasa Gadyam శ్రీమదఖిల మహీమండల మండన ధరణిధర మండలాఖండలస్య, నిఖిల సురాసుర వందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధి వీథిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుష కృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగన గంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగగుణ రామానుజముని నామాంకిత బహుభూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఝరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ (మలమర్దన) కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల (స)మజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశన పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక…

Narasimha Gadyam – శ్రీ నృసింహ గద్య స్తుతిః

Narasimha Gadyam Telugu   దేవాః || భక్తిమాత్రప్రతీత నమస్తే నమస్తే | అఖిలమునిజననివహ విహితసవనకదనకర ఖరచపలచరితభయద బలవదసురపతికృత వివిధపరిభవభయచకిత నిజపదచలిత నిఖిలమఖముఖ విరహకృశతరజలజభవముఖ సకలసురవరనికర కారుణ్యావిష్కృత చండదివ్య నృసింహావతార స్ఫురితోదగ్రతారధ్వని-భిన్నాంబరతార నిజరణకరణ రభసచలిత రణదసురగణ పటుపటహ వికటరవపరిగత చటులభటరవరణిత పరిభవకర ధరణిధర కులిశఘట్టనోద్భూత ధ్వనిగంభీరాత్మగర్జిత నిర్జితఘనాఘన ఊర్జితవికటగర్జిత సృష్టఖలతర్జిత సద్గుణగణోర్జిత యోగిజనార్జిత సర్వమలవర్జిత లక్ష్మీఘనకుచతటనికటవిలుణ్ఠన విలగ్నకుంకుమ పంకశంకాకరారుణ మణికిరణానురంజిత విగతశశాకలంక శశాంకపూర్ణమండలవృత్త స్థూలధవల ముక్తామణివిఘట్టిత దివ్యమహాహార లలితదివ్యవిహార విహితదితిజప్రహార లీలాకృతజగద్విహార సంసృతిదుఃఖసమూహాపహార విహితదనుజాపహార యుగాన్తభువనాపహార అశేషప్రాణిగణవిహిత సుకృతదుష్కృత సుదీర్ఘదణ్డభ్రామిత బృహత్కాలచక్ర భ్రమణకృతిలబ్ధప్రారమ్భ స్థావరజంగమాత్మక…

Sri Lakshmi Gadyam – శ్రీ లక్ష్మీ గద్యం

Lakshmi stotra, Stotram Jun 19, 2023

శ్రీవేంకటేశమహిషీ శ్రితకల్పవల్లీ పద్మావతీ విజయతామిహ పద్మహస్తా | శ్రీవేంకటాఖ్య ధరణీభృదుపత్యకాయాం యా శ్రీశుకస్య నగరే కమలాకరేభూత్ || ౧ భగవతి జయ జయ పద్మావతి హే | భాగవతనికర బహుతర భయకర బహుళోద్యమయమ సద్మాయతి హే | భవిజన భయనాశి భాగ్యపయోరాశి వేలాతిగలోల విపులతరోల్లోల వీచిలీలావహే | పద్మజభవయువతి ప్రముఖామరయువతి పరిచారకయువతి వితతి సరతి సతత విరచిత పరిచరణ చరణాంభోరుహే | అకుంఠవైకుంఠ మహావిభూతినాయకి | అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకి | శ్రీవేంకటనాయకి | శ్రీమతి పద్మావతి | జయ విజయీభవ || క్షీరాంభోరాశిసారైః ప్రభవతి…

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) – శ్రీ శివ గద్యం (శ్రీ శివాపదాన దండక స్తోత్రం)

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

శైలాదికృతనిషేవణ కైలాసశిఖరభూషణ తత్వార్థగోచర చంద్రార్ధశేఖర పాశాయుధకులార్థ్యస్మితాపాంగ కోపారుణకటాక్ష భస్మితానంగ సస్మితాపాంగ ఊరీకృతవిభూతి దివ్యాంగరాగ గౌరీపరిగృహీతసవ్యాంగభాగ అంగానుషంగ పావితనరాస్థిదేశ గంగాతరంగభాసితజటాప్రదేశ వందనాభిరతాఖండల స్యందనాయితభూమండల ఆశ్రితదాసతాపసకదంబ చక్రీకృతార్కశీతకరబింబ ఆదృతపురాణవేతండ స్వీకృతసుమేరుకోదండ ఖర్వీకృతాసురమదానుపూర్వీవికాస-దర్వీకరేశ్వర గృహీతమౌర్వీవిలాస-వీణామునీంద్రఖ్యాపిత గరిమ పౌరుష బాణాధికార స్థాపితపరమపూరుష అనిలాశనవిహితనైపథ్య కమలాసనవిహితసారథ్య విశ్వాధికత్వపరికలితోపలంభ అశ్వాయితాద్యవచోగుంభ కుందస్మయహర కాంతిప్రకర మందస్మితలవ శాంతత్రిపుర నాదబిందుకళాభిజ్ఞాస్పద భూరిభద్ర స్వేదబిందులవావిర్భావిత వీరభద్రత్రస్తరక్షా పరతంత్రధ్వస్తదక్షాధ్వరతంత్ర కిరీటనీతవివిధవేధఃకపాల చపేటాఘాత శిథిలభాస్వత్కపోల విజృంభితవిక్రమోద్దండ స్తంభితచక్రిదోర్దంద బ్రహ్మస్తవోచితమహాహర్ష జిహ్వస్వభావ జనదురాధర్ష వసుంధరాధరసుతోపలాలన జరందరాసురశిరోనిపాతన కోపాహతపతితాంతక వ్యాపాదితసమదాంధక పరసంహననజటాసంభృతపరభాగగౌర నరసింహనియమనాలంబితశరభావతార ప్రసన్న భయమోచన విభిన్నభగలోచన ప్రపంచదహనకారక విరించివదనహారక సంచారపూతమందర పంచాయుధాతిసుందర…