Tag

gaṇādhīśa

Shiva Shakti Kruta Ganadhisha Stotram in English

Ganesh Nov 18, 2023

Shiva Shakti Kruta Ganadhisha Stotram in English śrīśaktiśivāvūcatuḥ | namastē gaṇanāthāya gaṇānāṁ patayē namaḥ | bhaktipriyāya dēvēśa bhaktēbhyaḥ sukhadāyaka || 1 || svānandavāsinē tubhyaṁ siddhibuddhivarāya ca | nābhiśēṣāya dēvāya ḍhuṇḍhirājāya tē namaḥ || 2 || varadābhayahastāya namaḥ paraśudhāriṇē | namastē sr̥ṇihastāya nābhiśēṣāya tē namaḥ || 3 || anāmayāya sarvāya sarvapūjyāya tē namaḥ | saguṇāya namastubhyaṁ brahmaṇē nirguṇāya ca || 4…