Tag

bilvashtakam

Bilvashtakam in telugu– బిల్వాష్టకం

Shiva stotram, Stotram Jun 20, 2023

Bilvashtakam in telugu (బిల్వాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం (108 శ్లో.) కూడా చూడండి) (గమనిక: బిల్వాష్టకం మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.)   త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం | త్రిజన్మపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧ || త్రిశాఖైర్బిల్వపత్రైశ్చ హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలైశ్శుభైః | శివపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨ || అఖండబిల్వపత్రేణ పూజితే నందికేశ్వరే | శుద్ధ్యంతి సర్వపాపేభ్యః ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩ || సాలగ్రామశిలామేకాం జాతు విప్రాయ యోఽర్పయేత్ | సోమయజ్ఞమహాపుణ్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ ||…

Bilvashtakam 2 – బిల్వాష్టకం ౨

Shiva stotram, Stotram Jun 19, 2023

cllick here for Bilvashtakam 1 – బిల్వాష్టకం (గమనిక: బిల్వాష్టకం మరొక వరుసక్రమంలో కూడా ఉన్నది చూడండి.)   త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం | త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం || ౧ ||   త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః | తవ పూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం || ౨ ||   కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః | కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం || ౩ ||   కాశీక్షేత్ర నివాసం…