Tag

bālātripurasundarī

Sri Bala Tripura Sundari Sahasranamavali 2 in English

Sahasranamavali Nov 20, 2023

Sri Bala Tripura Sundari Sahasranamavali 2 in English   ōṁ kalyāṇyai namaḥ | ōṁ kamalāyai namaḥ | ōṁ kālyai namaḥ | ōṁ karālyai namaḥ | ōṁ kāmarūpiṇyai namaḥ | ōṁ kāmākṣāyai namaḥ | ōṁ kāmadāyai namaḥ | ōṁ kāmyāyai namaḥ | ōṁ kāmanāyai namaḥ | ōṁ kāmacāriṇyai namaḥ | ōṁ kaumāryai namaḥ | ōṁ karuṇāmūrtyai namaḥ | ōṁ kalikalmaṣanāśinyai namaḥ…

Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali English

Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanamavali English   ōṁ hrīṅkāryai namaḥ | ōṁ skandajananyai namaḥ | ōṁ parāyai namaḥ | ōṁ pañcadaśākṣaryai namaḥ | ōṁ trilōkyai namaḥ | ōṁ mōhanāyai namaḥ | ōṁ adhīśāyai namaḥ | ōṁ sarvēśyai namaḥ | ōṁ sarvarūpiṇyai namaḥ | 18 ōṁ sarvasaṅkṣōbhiṇyai namaḥ | ōṁ pūrṇāyai namaḥ | ōṁ navamudrēśvaryai namaḥ | ōṁ śivāyai namaḥ |…